Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poradci ministra zahraničí k 6. 8. 2018

 

Žádost ze dne 7. 8. 2018.

Žádám Vás o zaslání informací k poradcům, kteří pracují k dnešnímu dni 6. srpnu 2018 pro vaše ministerstvo. Konkrétně Vás žádám o zaslání následujících údajů:
1. Jméno poradce
2. V čem vašemu ministerstvu radí
3. Od kdy pro vaše ministerstvo pracuje
4. Jaká je jeho měsíční odměna

K Vaší žádosti sdělujeme, že ke dni 6. 8. 2018 pracují pro MZV ČR tito poradci:
Od listopadu 2016 pracují pro MZV na dohodu o pracovní činnosti (dále jen DPČ) JUDr. Anna MÁROVÁ, LL.M., Prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc., JUDr. Milena VALEŠKOVÁ, JUDr. Josef VEDRAL a Ph.D., Mgr. Ing. Dušan UHER. Všichni uvedení jsou významní čeští právníci s bohatou pracovní historií. Pro zaměstnavatele vykonávají činnost spojenou s jednáním rozkladové komise ministra zahraničních věcí ČR. Připravují podklady pro tato jednání a účastní se jich. Jejich činnost spojená s rozkladovou komisí obnáší zejména posuzování a projednávání rozkladů proti rozhodnutím MZV, zastupitelských úřadů (dále jen ZÚ) nebo ministra v 1. stupni řízení. Rozkladová komise je poradním orgánem ministra pro přípravu návrhů rozhodnutí o rozkladech podaných proti rozhodnutím MZV, ZÚ nebo ministra v 1. stupni řízení. Povinnost MZV mít rozkladovou komisi vyplývá ze správního řádu (§ 152 odst. 3).

Vámi poptávaná měsíční odměna výše jmenovaných není pevně stanovena. Za vykonávanou činnost je jim poskytnuta odměna ve výši 300,- Kč/hodina. Vzhledem ke skutečnosti, že jednání rozkladové komise neprobíhají pravidelně, uplatňují poradci své nároky na mzdu v závislosti na jejich konání. Dle DPČ je pracovní činnost všech poradců vykonávána maximálně v rozsahu 20 hodin týdně.
Od července 2018 pracuje na DPČ jako poradce ministra zahraničních věcí v otázkách zahraničně politických záležitostí/ politický tajemník Ing. Mgr. Miroslav POCHE. Vámi poptávaná měsíční odměna není ani zde pevně stanovena. Na základě jeho DPČ je mu za vykonávanou činnost poskytnuta odměna ve výši 300 Kč/hodina. Pan Poche svou DPČ zveřejnil na svých webových stránkách (viz. odkaz). Za měsíc červenec vykázal celkem 15 hodin.

.