Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Porušení rozpočtové kázně

 

Žádost ze dne 1.4.2021

Dotaz:

„obrací se na Vás s žádostí o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádám o níže uvedené informace.
Bylo u Vaší organizační složky státu zjištěno porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v roce 2018, 2019, 2020? Pokud ano, žádám o poskytnutí informace ke každému zjištění porušení rozpočtové kázně:

- kontrolní orgán, který zjištění provedl

- výše neoprávněně použitých výdajů

- zjištění, tj. o porušení jakého právního předpisu/povinnosti se jednalo.

- zda bylo vedeno daňové řízení

- vyměřená částka PRK a případného penále

- zda bylo proti rozhodnutí finančního úřadu podáno odvolání

- zda byla proti rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství podaná žaloba na soud“

Odpověď:

Níže uvádíme záznamy o porušení rozpočtové kázně v letech 2018 -2020.

 

Rok 2018

Č.

Předmět

Kontrolní orgán

Částka

Poznámka

1.

Úhrada z prodlení a pokuta za opožděné tvrzení daně

FÚ Praha 1

1 787 247,- Kč 

(za roky 2014, 2015, 2016)

2.

Pokuta za nesplnění povinnosti KH r. 2016

FÚ Praha 1

4 000,- Kč

 

 

3.

Pokuta k VZ - Rozvoj Epasy a EVC2

Celní úřad Brno

500 000,- Kč

 

 

4.

Pokuta za odvod do státního rozpočtu

FÚ Praha 1

36 851,- Kč

 

 

5.

Pokuta za odvod do státního rozpočtu

FÚ Praha 1

12 284,- Kč

 

 

6.

Pokuta za odvod do státního rozpočtu

FÚ Praha 1

36 851,- Kč

 

 

7.

Pokuta za odvod do státního rozpočtu

FÚ Praha 1

12 284,- Kč

 

 

8.

Pokuta za opožděné podání KH

FÚ Praha 1

10 000,- Kč

 

 

 

 

 

Rok 2019

Č.

Předmět

Kontrolní orgán

Částka

Poznámka

1.

Platba penále

RBP zdravotní pojišťovna

3 897,- Kč

 

2.

Platba penále

VZP Praha 1

2 500,- Kč

 

3.

Platební výměr za porušení rozpočtové kázně

FÚ Praha 1

14 029 362,- Kč

 

4.

Platební výměr za porušení rozpočtové kázně

FÚ Praha 1

13 812 700,- Kč

 

5.

Platební výměr za porušení rozpočtové kázně

FÚ Praha 1

92 247,- Kč

 

 

 

 

 

Rok 2020

Č.

Předmět

Kontrolní orgán

Částka

Poznámka

 

Nejsou záznamy

 

 

 

.