Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poskytované informace

 

Žádost ze dne 17.2.2021

Dotaz:

„Otázky se týkají roku 2020

 1. počet podaných žádostí o informace
 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - způsob vyřízení
 4. počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - způsob vyřízení
 5. počet podaných žalob ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

- způsob vyřízení

 1. počet poskytnutých náhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
 2. počet stížností podaných podle Š 16a
  • důvody podání
  • způsob vyřízení“

Odpověď:

Povinný subjekt Vás odkazuje na webovou stránku  MZV ČR s aktuálními informacemi, které se týkají roku 2020 viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/vyrocni_zpravy_o_poskytovani_informaci/vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_13.html   

K bodu 5 uvádíme, že jedna žaloba stále běží.

K bodu 9 sdělujeme, že lhůta překročena nebyla.

.