Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poskytování informací zastupitelskými úřady

 

Žádost ze dne 23. 11. 2021

Vážený pane,

 

v návaznosti na Vaši žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručenou Ministerstvu zahraničních věcí ČR (dále MZV) dne 23. 11. 2021, kterou se domáháte:

  1. Jsou zastupitelské úřady CR povinny poskytovat aktuální informace pro žadatele o víza a/nebo pobyty? V případě, že                     informace uvedené na oficiálním webu ZU CR jsou neaktuální, je možné požadovat aktualizaci?

 

  1. Existuje metodicky pokyn, který by nařizoval ZU vyžadovat stejné dokumenty od žadatelů o stejný typ víza/pobytu pro žadatele z třetích zemi, nebo je toto na rozhodnuti jednotlivých ZU?

 

  1. Jaká instituce je nadřízeným organem ZU CR ve vztahu k dokumentům, které je třeba dodat při žádosti o vízum/pobyt dle zákona 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů?

 

  1. Vyžaduje-li ZU CR dokumenty nad rámec stanoveny výše uvedeným zákonem, může se žadatel odvolat k vyšší instanci (MVCR popřípadě MZVCR)?

 

Vám sdělujeme, že MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

 

odpověď k otázce č. 1

V případě vízových informací je za jejich správu zodpovědný konzulární úsek velvyslanectví. V případě, že některé informace aktuální nejsou, je možné na tuto skutečnost upozornit a požadovat aktualizaci.

    

odpověď k otázce č. 2:

Rozsah dokumentů vyžadovaných od žadatelů je legislativně upraven. V případě schengenských víz se jedná o unijní legislativu – Vízový kodex, který uvádí, které podpůrné dokumenty musí žadatel při podání žádosti předložit, a typ a rozsah těchto dokumentů je dále specifikován harmonizovanými seznamy dokumentů – rozhodnutí o nich se přijímají v rámci místní schengenské spolupráce a liší se z povahy věci od destinace k destinaci. V případě dlouhodobých víz / pobytů se vždy vyžadují u daného účelu stejné podpůrné dokumenty v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

 

odpověď k otázce č. 3:

Ministerstvo zahraničních věcí

 

odpověď k otázce č. 4:

Žadatel se může na takovou praxi dotázat jak MV, tak MZV, přičemž gesce / dohled náleží MZV – viz předchozí bod.

.