Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Postoj ČR (dříve ČSFR a ČSSR) k uznání státu Palestina

 

žádost ze dne 27. 2. 2020

Dotaz: 1. postoj ČR (dříve ČSFR a ČSSR) ve věci uznání státu Palestina během období od 18.11.1988 (Usnesení vlády č.307) až k datu 26.2.2020, a dále 2. potvrzení, že uvedený úřad (Velvyslanectví státu Palestina) je velvyslanectvím, které je akceptováno ČR podle příslušných platných mezinárodních norem.“

 

Ad1) Poskytnutí informací, které určovaly postoj ČR (dříve ČSFR a ČSSR) ve věci uznání palestinského státu během období od 18. 11. 1988 (Usnesení vlády č. 307) až k datu 26.2.2020.

Postoj ČSSR ve vztahu k Organizaci pro osvobození Palestiny (OOP) po období od 18. 11. 1988 vycházel z mezinárodněprávního postavení OOP jakožto národněosvobozeneckého hnutí a z rezoluce Valného shromáždění OSN č. 43/177 ze dne 15. 11. 1988. V tomto kontextu je nutné vykládat i usnesení vlády č. 307 ze dne 18. 11. 1988. Uznání vyhlášení palestinského státu byl politický akt poplatný tehdejší politice a uspořádání mezinárodních vztahů. Palestinský stát nesplňoval podmínky státnosti podle mezinárodního práva, čehož si byla československá vláda plně vědoma. K uznání palestinského státu ze strany ČR tak prozatím nedošlo. ČR v souladu s Koncepcí zahraniční politiky ČR podporuje cíle blízkovýchodního mírového procesu směřujícího k uspořádání ve formě dvou samostatných států, tj. Státu Izrael a budoucího palestinského státu.

Ad2) Potvrzení, že uvedený úřad je velvyslanectvím, které je akceptováno ČR podle platných mezinárodních norem.

Mise Palestiny v ČR je od roku 1988 označena jako velvyslanectví, naopak Styčný úřad ČR v Ramalláhu má v souladu s § 9 zákona o zahraniční službě za úkol zajišťovat styky ČR s orgány a představiteli „entity, která z hlediska mezinárodního práva není státem“.

.