Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Postoj ČSSR, ČSFR a ČR k OOP a Palestinskému státu, vč. zastoupení v ČR

 

Žádost ze dne 27. 2. 2020.

Žádám dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení:

A) ve věci uznání existence státu Palestina Českou republikou v současné době (tj. stav k 26. 2. 2020). Podle těchto informací - 1) https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/poskytn
ute_informace/uznani_statu_palestina_ceskou_republikou.html

a [2] s ohledem na Článek 5 zákona 4/1993Sb.plyne, že ČR stát Palestina uznala a uznává. Nicméně nelze vyloučit existenci jiných informací a dokumentů, které mohou případně stanovisko a postoj ČR ve věci měnit. Žádám tedy o poskytnutí
informací, které určovaly postoj ČR (dříve ČSFR a ČSSR) ve věci uznání státu Palestina během období od 18.11.1988 (Usnesení vlády č.307) až k datu 26.2.2020.
B) Dle informace [3] z https://www.palestine.cz/cz/kontakty má stát Palestina na území České republiky velvyslanectví, adresa: Velvyslanectví Státu Palestina, Internacionální 1307/12, Praha 6 – Suchdol, 165 00

 
Žádám o potvrzení, že uvedený úřad je velvyslanectvím, které je akceptováno ČR podle příslušných platných mezinárodních norem.

Ad1) Poskytnutí informací, které určovaly postoj ČR (dříve ČSFR a ČSSR) ve věci uznání palestinského státu během období od 18. 11. 1988 (Usnesení vlády č. 307) až k datu 26.2.2020. Postoj ČSSR ve vztahu k Organizaci pro osvobození Palestiny (OOP) po období od 18. 11. 1988 vycházel z mezinárodněprávního postavení OOP jakožto národněosvobozeneckého hnutí a z rezoluce Valného shromáždění OSN č. 43/177 ze dne 15. 11. 1988. V tomto kontextu je nutné vykládat i usnesení vlády č. 307 ze dne 18. 11. 1988. Uznání vyhlášení palestinského státu byl politický akt poplatný tehdejší politice a uspořádání mezinárodních vztahů. Palestinský stát nesplňoval podmínky státnosti podle mezinárodního práva, čehož si byla československá vláda plně vědoma. K uznání palestinského státu ze strany ČR tak prozatím nedošlo. ČR v souladu s Koncepcí zahraniční politiky ČR podporuje cíle blízkovýchodního mírového procesu směřujícího k uspořádání ve formě dvou samostatných států, tj. Státu Izrael a budoucího palestinského státu.

Ad2) Potvrzení, že uvedený úřad je velvyslanectvím, které je akceptováno ČR podle platných mezinárodních norem. Mise Palestiny v ČR je od roku 1988 označena jako velvyslanectví, naopak Styčný úřad ČR v Ramalláhu má v souladu s § 9 zákona o zahraniční službě za úkol zajišťovat styky ČR s orgány a představiteli „entity, která z hlediska mezinárodního práva není státem“.

.