Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Postup při jmenování ředitele ČC Paříž

 

K žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se výběrového řízení na pozici ředitele ČC Paříž, o kterou se žadatel ucházel, a postupu při jmenování ředitele ČC Paříž, poskytujeme následující informaci:

Statut Českých center v čl. VII, odst. 1) stanoví postup při jmenování ředitelů Českých center v zahraničí takto: „Ředitele ČCZ/ČDM jmenuje generální ředitel po předchozím souhlasu ministra zahraničních věcí, a to zpravidla na základě výsledku veřejného výběrového řízení schváleném Personální radou MZV.“ Rozhodovací pravomoc je tedy svěřena generálnímu řediteli ČC, kterému však není stanovena povinnost do této funkce jmenovat konkrétního kandidáta, a to ani v případě, že tento kandidát úspěšně prošel veřejným výběrovým řízením a byl do této funkce doporučen Personální radou MZV.
Ve výběrovém řízení na ředitele ČC Paříž, které bylo zahájeno dne 26. 2. 2016 za předchozího vedení ČC, se žadatel na prvním místě. O tomto výsledku byl informován. Výběrové řízení však nebylo dokončeno jmenováním do této funkce, neboť nový generální ředitel ČC PhDr. Jan Závěšický odmítl výsledek konkurzu, protože nemohl výběr kandidátů na ředitele ČC Paříž nijak ovlivnit. Proto se v souladu s interními předpisy ČC rozhodl výběrové řízení zrušit. Jmenování ředitele Českého centra v zahraničí je výhradní pravomocí generálního ředitele Českých center, který za takové rozhodnutí nese plnou odpovědnost.
Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že v nejbližších dnech bude vyhlášeno nové výběrové řízení na ředitele ČC Paříž, do kterého se lze znovu přihlásit.

.