Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní povolení pro pracovníky z Ukrajiny

 

Žádost ze dne 6. 5. 2018.

Již více než rok se marně snažíme zajistit pracovní povolení pro stavební dělníky z UKR, s nimiž máme podepsanou pracovní smlouvu, zajištěno potvrzení o ubytování, vyplněnu žádost o zaměstnaneckou kartu.
 
Hlavní překážkou, na kterou jsme narazili je skutečnost, že jim není umožněno výše uvedenou žádost podat na zastupitelském úřadu v UKR. Důvodem je skutečnost, že místně příslušný zastupitelský úřad přijímá pouze 15 žádostí týdně, a to pouze jeden den v týdnu. Takové počínání zastupiteského úřadu a České republiky považujeme v období, kdy v ČR chybí pracovní síla, a to především pro obsazení pracovních míst s nízkými nároky na kvalifikaci, za nesmyslné a brzdící českou ekonomiku. Kromě toho takové jednání a rozhodnutí přímo podporuje nezákonné obchodování s výše uvedenými 15 místy týdně, za jejichž uvolnění požadují lokální „podnikatelé“ vysoké odstupné.
 
Žádáme tedy informaci, jaké instituce a jaké konkrétní fyzické osoby, a to včetně jejich veřejných emailů a telefonních čísel, jsou za výše uvedené rozhodnutí odpovědné. Proč není možné podat žádost o zaměstnaneckou kartu zaměstnavatelem v ČR na Ministerstvo Vnitra, když je nám známo, že žádosti o zaměstnanecké karty, podané uchazeči na zastupiteském úřadě na UKR, jsou následně posílány k rozhodnutí do ČR (Ministerstvo Vnitra). Uchazeči by následně mohli být informováni zastupitelským úřadem o výsledku řízení a případně vyzváni k návštěvě zastupitelského úřadu na UKR k dokončení procesu (biometrie apod.)?
 
Dále žádáme o informace dle níže uvedených dotazů.
 
1.    Sezónní práce
a.    Jaký je proces spojený se zaměstnáváním sezonních pracovníků z UKR?
b.    Jaké instituce povolení vydávají (adresa místa podání, telefon, email)?
c.    Jaké podklady je nutné zajistit (ze strany zaměstnavatele i zaměstnance z UKR)?
d.    Jak dlouho proces trvá?
 
2.    Zaměstnanecké karty
a.    Jaký je proces spojený se zaměstnáváním pracovníků z UKR v režimu zaměstnanecké karty?
b.    Jaké instituce povolení vydávají (adresa místa podání, telefon, email)?
c.    Jaké podklady je nutné zajistit (ze strany zaměstnavatele i zaměstnance z UKR)?
d.    Jak dlouho proces trvá?
 
3.    Dlouhodobý pobyt
a.    Jaký je proces spojený se zajištěním dlouhodobého pobytu pro pracovníky z UKR?
b.    Jaké instituce povolení vydávají (adresa místa podání, telefon, email)?
c.    Jaké podklady je nutné zajistit (ze strany zaměstnavatele i zaměstnance z UKR)?
d.    Jak dlouho proces trvá?
 
4.    Studijní visa
a.    Jaký je proces spojený se zajištěním studijních víz pro studenty z UKR?
b.    Jaké instituce povolení vydávají (adresa místa podání, telefon, email)?
c.    Jaké podklady je nutné zajistit (ze strany školy i studenta z UKR)?
d.    Je možné při studiu pracovat (pokud ano, kolik hodin týdně)?
e.    Jak dlouho proces trvá?
 
Pokud skutečně neexistuje reálný způsob, jak zajistit pracovní povolení pro pracovníky z UKR, žádáme o podrobné vysvětlení celé vízové politiky, problematiky a všech souvisejících procesů, a to včetně seznamu všech institucí a jmenného seznamu odpovědných fyzických osob, a to včetně jejich veřejných emailů a telefonních čísel, abychom mohli problém dále řešit.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo, že v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás odkazuje na zveřejněné informace. Vámi požadované informace jsou přístupné veřejnosti na webových odkazech:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/sezonni_zamestnavani/index.html
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/casto_kladene_dotazy/index.html
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/zvyseni_poctu_prijimanych_zadosti_o.html
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/schengenske_vizum/nalezitosti_zadosti/schengenske_vizum_za_ucelem_studia.html
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/index.html

.