Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Akreditace cestovních kanceláři

 

Používaná pravidla, metodika

Výňatek z Metodického pokynu k práci s  obchodními zprostředkovateli v procesu udělování krátkodobých víz, čl. 4:

(1)       K udělení akreditace CK povinně předkládá:

  • písemnou žádost CK o udělení akreditace podepsanou jednatelem CK, resp. osobou v obdobném postavení, která je dle místního práva oprávněna jednat jménem společnosti (žádost bude obsahovat údaje o ekonomickém obratu v předcházejícím roce, odhadu počtu klientů, kteří budou s CK cestovat do ČR/EU, detaily turistického profilu CK, informace o destinacích, katalogy apod.);
  • status cestovní kanceláře, tj. platnou licenci, výpis z obchodního rejstříku, smlouvu s bankou apod.;
  • smlouvu nebo smlouvy s obchodními partnery se sídlem v členských zemích EU (zejména v ČR), kteří zabezpečují ubytování a ostatní turistické služby;
  • kontaktní údaje zaměstnanců CK, kteří jsou zmocněni jednat jako pověřené osoby při vyřizování žádostí (kurýři);
  • smlouvy s dopravními společnostmi, které zahrnují informace o cestě do ČR/EU a zaručené a pevně stanovené zpáteční cestě;
  • vzory používaných písemností, zejména turistického voucheru;
  • podepsaný závazek CK (viz Příloha 1),

(2)       Na vyžádání ZÚ CK předloží:

  • smlouvu nebo dohodu CK s pojišťovací společností (pokud tato existuje);
  • další relevantní doklady (např. dohodu CK o zajištění jiných služeb na území ČR či jiných členských států EU)
.