Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Právní informační systém ASPI a plnění smluv

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“) obdrželo žádost o sdělení následujících informací:

1) Na základě kterých smluv bylo, či je a bude odebíráno plnění od společnosti Wolters Kluwer ČR (dříve také jako CODEX Bohemia s.r.o., ASPI Publishing s.r.o., ASPI a.s., Wolters Kluwer a.s.), a to po datu 1.7. 2006 nejméně do konce roku 2016.

2) Sdělení výše předpokládaných nákladů za rok 2016, případně také 2017 a následující, na plnění spojená s užíváním právního informačního systému ASPI a s ním související dodávky či služby.

3) Poskytnutí kopií faktur uhrazených od roku 2006 (včetně) doposud společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s., IČO: 63077639 (dříve také jako CODEX Bohemia s.r.o., ASPI Publishing s.r.o., ASPI a.s., Wolters Kluwer a.s.)

4) Ke každé smlouvě žádáme informaci, na základě jakého postupu byla uzavřena a veřejná zakázka zadána.

5) Zda a kdy případně plánuje povinný subjekt realizovat řádné zadávací řízení na výběr právního informačního systému (s povinným zohledněním minulých i budoucích nákladů při stanovení předpokládané hodnoty a druhu řízení dle ZZVZ).

6) Jak dlouho (od kdy poprvé) používá povinný subjekt právní informační systém ASPI
od dodavatele Wolters Kluwer, a.s., IČO: 63077639 (případně od jeho právních předchůdců)

K otázkám první a částečně otázce třetí, požadované informace poskytujeme v souladu s požadavkem na formu zpracování v přehledu v tabulce v příloze.

K otázce šesté ve věci délky doby využívání systémů ASPI sdělujeme, že poslední v evidencích MZV dohledatelný údaj svědčí o datu 1. 1. 2007.

přílohy

Tabulka 15 kB xlsx (Dokument) 3.11.2016

.