Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Právní informační systém na MZV

 
  1. Všechny smlouvy uzavřeny Ministerstvem zahraničních věcí České republiky prostředí (dále též „zadavatel“), vztahujících se k pořízení, provozování a/nebo užívání právního informačního systému, a to včetně všech smluvních dodatků a příloh, vč. těch, na které se nevztahuje povinnost zadavatele dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (příp. které nebyly tímto způsobem řádně uveřejněny).
  2. Všechny faktury vystavené za plnění přímo související s pořízením, provozováním a/nebo užíváním takového právního informačního systému.
  3. Všechny informace o tom, na základě jaké konkrétní veřejné zakázky, konkrétního výběrového řízení či jakékoliv jiné soutěže došlo k implementaci tohoto právního informačního systému do sféry zadavatele, a to včetně poskytnutí veškerých podkladů k takové veřejné zakázce, výběrovému řízení či soutěži.
  4. Informace o záměru či chystaném vypsání zadávacího řízení, výběrového řízení, soutěže (či jiného druhu zadání) na právní informační systém pro zadavatele nebo jím zřízené či ovládané subjekty, bez ohledu na druh takového zadání a bez ohledu na skutečnost, zda předmětným zadáním bude pořizován nový právní informační systém nebo bude pouze pořizována vyšší verze či úprava stávajícího právního informačního systému.
  5. Informace o případném probíhajícím řízení dle bodu 4. této žádosti, bez ohledu na druh takového řízení či způsob zadání.

ad 1) Smlouva s dodavatelem včetně všech dodatků je uvedena v příloze.

ad 2) Faktury z let 2007-2014 jsou uvedeny v příloze včetně průvodních listů. Předchozí faktury nebyly dohledány vzhledem k tomu, že ekonomický informační systém nebyl v letech 2002-2006 provozován.

ad 3) Informace k veřejné zakázce nebyly dohledány vzhledem k tomu, že ekonomický informační systém nebyl v roce 2002 provozován.

ad 4) Tuto informaci považuje MZV za informaci týkající se budoucího rozhodnutí, a proto ji na základě ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neposkytne.

ad 5) V současné době neprobíhá zadávací řízení, výběrové řízení, soutěž (či jiný druh zadání) na právní informační systém pro MZV.

 

přílohy

Právní služby 8 MB zipx (Dokument) 12.12.2014

.