Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Právní system, využívaný na MZV

 

smlouvy, faktury, objednávky, výběrová řízení od roku 1992

S ohledem na skartační dobu platebních dokladů 10 let lze dohledat faktury za období od roku 2002, elektronicky evidované pak až od r. 2007. Po uplynutí 10ti leté skartační doby jsou ostatní doklady, které nepodlehly skartaci, archivovány. Při potřebě poskytnutí informací od r. 1992 je třeba provést rešerši v Archivu MZV, což si vyžáduje zvýšený čas i náklady. I v archivovaných dokladech se mohou vyskytovat doložky obchodního tajemství a důvěrných informací. V takovém případě z nich lze poskytnout pouze údaje o rozsahu a příjemci veřejných finančních prostředků.

MZV eviduje smluvní vztahy se třemi dodavateli:

 • a)        Walters Kluwer, a.s. (ASPI, a.s. / ASPI Publishing s.r.o.)
 • b)        Atlas consulting, spol. s r.o.
 • c)        Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. (Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka)

K dispozici  nejsou smlouvy uzavřené s Nakladatelstvím C.H.Beck, s.r.o. (původně Nakladatelstvím C.H.Beck, organizační složka) a Walters Kluwer, a.s. (ASPI a.s.). Tyto smlouvy obsahují ustanovení o ochraně práv, obchodním tajemství a důvěrných informacích, proto nelze publikovat jejich úplné znění. S odkazem na ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme údaje o rozsahu a příjemci veřejných finančních prostředků, které byly na základě těchto smluv a jejich dodatků Ministerstvem zahraničních věcí vynaloženy:

 • a)        smlouva uzavřená s ASPI, a.s. na rok 2009 při ročním plnění ve výši 1.990.000,-Kč
 • b)        smlouva uzavřená s Nakladatelstvím C.H.Beck, organizační složka na dobu neurčitou ve výši 99.750,-Kč ročně
  • dodatkována v roce 2005 na roční plnění ve výši 118.800,-Kč
  • dodatkována v roce 2010 na roční plnění ve výši 233.379,-Kč
  • dodatkována v roce 2011 na roční plnění ve výši 265.374,-Kč
  • dodatkována v roce 2012 na roční plnění ve výši 265.374,-Kč

MZV provádělo předmětné průzkumy trhu, ale s ohledem na to, že jejich výstupy již byly zařazeny jako součást  našich archivních složek,  je v tomto případě nutné postupovat prostřednictvím rešerše v archivu.

.