Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předkladatelské a tlumočnické služby

 

Z příslušného odboru MZV ČR bylo za tlumočnické a překladatelské služby v roce 2013  k 30. 10. 2013 uhrazeno 339 751,62 Kč včetně DPH.

V roce 2013 zajišťovaly překladatelský a tlumočnický servis pro MZV ČR firmy MEDIA MARKET s.r.o., Artlingua, a.s., a PRESTO-PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o. a dále čtyři OSVČ.

Výše plnění u jednotlivých subjektů za tlumočnické a překladatelské služby  ve zmíněném období činila:

  • MEDIA MARKET s.r.o.: 225 427,- Kč včetně DPH
  • Artlingua, a.s.: 80 056,62 včetně DPH
  • PRESTO -PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.:  848,-Kč včetně DPH
  • OSVČ: 33 420,- (nejsou plátci DPH)

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota ani v součtu předpokládaných hodnot nepřekročila zákonný limit, a zároveň uzavřené smluvní vztahy nedosáhly výše 500 000 Kč bez DPH, nevztahuje se na dané smluvní vztahy uveřejňovací povinnost daná ustanovením
§ 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň, pokud jde o jednotkové ceny za překladatelské a tlumočnické služby pro MZV ČR, jejich poskytovatelé nedali souhlas se zveřejněním svých jednotkových cen.  Zpřístupněním jednotkových cen třetímu subjektu by se MZV ČR dostalo do rozporu se stanoviskem poskytovatele služby a zároveň by, z pohledu zásady rovného zacházení, takový uchazeč mohl být uveden do nevýhody oproti ostatním uchazečům.

Smlouva o poskytování tlumočnických služeb platná od  3.9.2013 na dobu jednoho roku, uzavřena s firmou MEDIA MARKET s.r.o. jako vítězem výběrového řízení realizovaného uzavřenou výzvou (zvolená forma výběrového řízení je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon“ - a také s Pravidly pro používání e-tržiště schválenými Vládou ČR – dále jen „pravidla e-tržišť“) na e-tržišti GEMIN. Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, pravidla pro hodnocení byla poskytovatelům zadavatelem sdělena ve výzvě k podání nabídky. Nejvhodnější nabídku podala na základě hodnocení dle transparentně oznámených pravidel firma MEDIA MARKET s.r.o. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nižší než 500 000 Kč bez DPH.

Do uzavření této smlouvy byly zakázky na tlumočnické služby zadávány firmě MEDIA MARKET s.r.o. a OSVČ formou přímého zadání mimo režim zákona prostřednictvím objednávek, a to v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona.  Jednalo se o jednotlivé vzájemně funkčně nesouvisející zakázky malého rozsahu. Ani při součtu předpokládaných hodnot těchto jednotlivých funkčně nesouvisejících zakázek malého rozsahu by v žádném případě nebylo dosaženo zákonného limitu 1 000 000 Kč bez DPH. Rozhodujícím kritériem pro zadání zakázky byly vždy pokyny gestorských útvarů MZV (nasazení konkrétního tlumočníka, případně zajištění tlumočení na kvalitativní úrovni zcela odpovídající úrovni obvykle nasazovaného tlumočníka).    

Smlouva o poskytnutí tlumočnických služeb na jednorázové akci uzavřená dne 30.7.2013  s firmou  Artlingua, a s., jako vítězem výběrového řízení realizovaného uzavřenou výzvou (zvolená forma výběrového řízení je v souladu se zákonem a také s pravidly e-tržišť) na e-tržišti GEMIN. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídnutá celková cena, pravidla pro hodnocení byla poskytovatelům zadavatelem sdělena ve výzvě k podání nabídky.  

Smlouva o poskytování  překladatelských služeb platná od 3.7.2013 na dobu jednoho roku, uzavřena s firmou PRESTO-PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM  s.r.o. jako vítězem výběrového řízení realizovaného uzavřenou výzvou (zvolená forma výběrového řízení je v souladu se zákonem a také s pravidly e-tržišť) na e-tržišti GEMIN. Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, pravidla pro hodnocení byla poskytovatelům zadavatelem sdělena ve výzvě k podání nabídky. Nejvhodnější nabídku podala na základě hodnocení dle transparentně oznámených pravidel firma PRESTO-PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM  s.r.o.  Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nižší než 500 000,- Kč bez DPH.

Do uzavření této smlouvy byly zakázky na překladatelské služby zadávány formou přímého zadání firmě MEDIA MARKET s.r.o. a OSVČ formou přímého zadání mimo režim zákona,  prostřednictvím objednávek, a to v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona. Jednalo se o jednotlivé vzájemně funkčně nesouvisející zakázky malého rozsahu, zadávané na základě objednávek. Ani při součtu předpokládaných hodnot těchto jednotlivých funkčně nesouvisejících zakázek malého rozsahu by v žádném případě nebylo dosaženo zákonného limitu 1 000 000 Kč bez DPH. Rozhodujícím kritériem pro zadání zakázky byly vždy pokyny gestorských útvarů MZV (nasazení konkrétního překladatele, případně zajištění tlumočení na kvalitativní úrovni zcela odpovídající úrovni obvykle nasazovaného překladatele).  

Za účelem uzavření smluv na poskytování překladatelských a tlumočnických služeb s roční platností uspořádalo MZV na e-tržišti GEMIN dvě výběrová řízení, neboť překladatelské a tlumočnické služby jsou dle číselníku NIPEZ (a také CPV) dvě nezávislé komodity.

.