Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přehled funkčních plnění poskytnutých organizaci Transparency International - ČR

 

V příloze naleznete přehled finančních plnění poskytnutých organizaci Transparency International - Česká republika, o. p. s. ze strany MZV.

Zbývající součásti projektové dokumentace (navrh projektu, průběžná zpráva, závěrečná zpráva, přílohy ke zprávám) obsahují natolik citlivé informace, že je s ohledem na bezpečnost všech organizací a osob, které se na realizaci projektů transformační spolupráce podílely, nemůžeme poskytnout.

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím se tento zákon nevztahuje na poskytování informací, které jsou poskytovány podle zvláštního zákona; podobně § 11 odst. 2 písm. b) téhož zákona uvádí, že povinný subjekt informaci neposkytne, pokud ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona. Zvláštním zákonem je v případě poskytování a zveřejňování informací o dotacích ze státního rozpočtu ustanovení § 18a odst. 2 písm. f) zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů, který výslovně stanoví, že ze zveřejnění jsou vyloučeny dokumenty a údaje týkající se poskytování dotací fyzickým osobám a organizacím v zemích s nedemokratickou formou vlády.

přílohy

Dotace pro Transparency International - Česká republika,... 82 kB pdf (Acrobat dokument) 29.4.2013

.