Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příjem žádostí o zaměstnanecké karty na ZÚ ČR v Kyjevě

 

I. Žádám Vás o sdělení, jakým způsobem byla promítnuta judikatura soudů ohledně přístupu cizinců k řízením podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, s ohledem na systém Visapoint, (srov. např. rozsudek, spis. zn. 9A 29/2016 - 30).

MZV promítlo do praxe judikaturu soudů, týkající se příjmu žádostí o pobytová oprávnění, těmito způsoby:

Zaprvé, MZV upravilo příjem žádostí procesně nezpůsobilých osob dle ust. §178 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Za osobu mladší 15 let může bez další registrace podat žádost o pobytové oprávnění zákonný zástupce, který je již registrovaný k podání své žádosti. Zákonný zástupce, řádně zaregistrovaný v systému Visapoint, tedy může na tuto registraci podat současně svou žádost i žádost osoby, jíž je zákonným zástupcem.

Zadruhé, žadatelé zařazení do projektu „Režim Ukrajina“, schváleného vládou, nemusí být před podáním žádostí registrováni v systému Visapoint. Zároveň MZV zavedlo tzv. „živou“ frontu na ZÚ Hanoj. V obou případech tedy MZV zavedlo alternativu k registračnímu systému Visapoint. V této souvislosti MZV zdůrazňuje, že správní soudy považují systém Visapoint za legální a legitimní organizační opatření zastupitelských úřadů.

II. Žádám Vás o sdělení, kolik bylo podáno žádostí o udělení zaměstnanecké karty od září do prosince 2016 na Velvyslanectví České republiky v Kyjevě.

V daném období bylo na ZÚ Kyjev podáno 254 žádostí o zaměstnanecké karty.

III. Žádám Vás o sdělení, kolik termínů pohovorů je vyhrazeno pro zaměstnanecké karty na Velvyslanectví v Kyjevě v měsíci únoru tohoto roku.

V únoru bude (bylo) na ZÚ Kyjev uvolněno celkem 105 možných termínů podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Nad rámec poskytnuté informace doplňujeme, že žadatelé z konzulární působnosti ZÚ Kyjev mohou podávat též žádosti o zaměstnanecké karty v rámci projektu „Režim Ukrajina“ na GK Lvov.

.