Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Případ dětí Michalákových

 

K případu dětí Michalákových uvádíme následující informace:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky jakožto ústřední orgán státní správy pro oblast zahraniční politiky vykonává svoji působnost v rámci ustanovení § 6 zákona č. 2/1969 Sb., v platném znění, která mimo jiné zahrnuje i ochranu práv a zájmů českých občanů v zahraničí.  Forma poskytnutí potřebné ochrany závisí na konkrétních aspektech  každého jednotlivého případu a v neposlední řadě též na vůli českého občana takovou pomoc přijmout.

Z iniciativy MZV, resp. ministra zahraničních věcí byly učiněny tyto kroky:

 • Na pokyn MZV byla neprodleně zaslána nóta Zastupitelského úřadu ČR v Oslo na MZV Norska se žádostí o informaci k případu a vysvětlení okolností, za kterých došlo k odebrání dětí českým rodičům; od tohoto okamžiku se případu věnuje Zastupitelský úřad ČR v Oslo, kromě konzula i  velvyslanec osobně /červen 2011/.
 • MZV ČR kontaktovalo Ministerstvo spravedlnosti ČR, které nabídlo součinnost a doporučilo, aby čeští příbuzní využili možnosti, které nabízí Evropská úmluva o předávání žádostí o právní pomoc a požádali norské orgány o poskytnutí bezplatné právní pomoci s tím, že Ministerstvo spravedlnosti jim při sepsání žádosti poskytne veškerou součinnost a zajistí překlad do norštiny. Této možnosti čeští příbuzní dle dostupných informací MZV nevyužili /únor 2012/.
 • Náměstek ministra zahraničních věcí ČR pro otázky právní a konzulární jednal s advokátkou paní Michalákové /září 2013/.
 • Vrchní ředitelka sekce právní a konzulární jednala opakovaně norského velvyslance v ČR, uskutečnilo se rovněž setkání vrchní ředitelky s poslankyní J. Chalánkovou /květen 2014/.
 • Ministr zahraničních věcí ČR hovořil o případu s norským státním tajemníkem /červen 2014/
 • Uskutečnilo se mezirezortní jednání za účasti zástupců MZV, MPSV, ÚMPOD, MV, MSpr a úřadu ministra pro lidská práva svolané vrchní ředitelkou sekce právní a konzulární MZV /červen 2014/.
 • Velvyslanec ČR v Norsku dopisem oslovil norský Úřad pro ochranu dětí Barnevern s žádostí o umožnění výuky češtiny pro chlapce a poukázal na nevhodnost jejich umístění v různých pěstounských rodinách /červenec 2014/  
 • Ministr zahraničních věcí jednal se svým norským protějškem v Paříži a o týden později se s ním setkal na okraj jednání Valného shromáždění OSN v New Yorku;  uskutečnila se schůzka předsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR s norským protějškem za účasti velvyslance ČR v Norsku; uskutečnilo se setkání českého velvyslance v Norsku s vrchním ředitelem sekce pro otázky péče o děti Ministerstva pro děti, rovnoprávnost a sociální začlenění Norska z pověření ministryně /září 2014/.
 • Uskutečnilo se setkání vrchní ředitelky sekce právní a konzulární MZV s právním zástupcem pí Michalákové p. Hasenkopfem a poslankyní Chalánkovou /26.11. 2014/.
 • Uskutečnilo se setkání vrchní ředitelky sekce právní a konzulární MZV s velvyslankyní Norska v ČR /27.11.2014./
 • Z iniciativy vrchní ředitelky sekce právní a konzulární MZV se uskutečnila koordinační schůzka zástupců MZV, MPSV, ÚMPOD, MSpr a Kanceláře vládního zmocněnce pro Evropského soudu pro lidská práva  /4.12.2014/.
 • Český velvyslanec v Norsku znovu navštívil vrchního ředitele sekce pro otázky péče o děti Ministerstva pro děti, rovnoprávnost a sociální začlenění Norska /8.12.2014/; v průběhu listopadu a prosince informoval velvyslanec o případu na různých úrovních MZV Norska.
 • Uskutečnilo se opětovné setkání vrchní ředitelky sekce právní a konzulární MZV s velvyslankyní Norska v ČR /11.12.2014/.

Pro úplnost nicméně dodáváme, že hlavní účinné prostředky ke změně dosavadního stavu jsou v rukou paní Michalákové a jejích právních zástupců.  Současně doplňujeme, že kromě  MZV se případem aktivně zabývají i další ústřední orgány a instituce.

.