Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program Občanská společnost v Rusku a dočasná ochrana a víza pro občany RF

 

Dotaz:
Žádám o sdělení, které neziskové organizace (tzv. garanti) jsou zapojeny do Programu Občanská společnost. Dále prosím o sdělení těchto informací: 1. Kolik žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území obdrželo Ministerstvo zahraničích věcí od ruských občanů od 1.1.2022, a kolik jich bylo schváleno? 2. Mohou ruští občané žádost o udělení víza nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území žádat v ČR i nyní? 3. Vztahuje se za současné situace (válka na Ukrajině) stejná právní úprava na ruské občany týkající se žádostí o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území? 4. Vztahují se podmínky pro žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území také na ruské občany, kteří jsou v ČR na základě schengenského víza uděleného v jiném státě Schengenského prostoru? 5. Nebrání neprodloužení takového schengenského víza z jiného státu, udělení víza k  pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území? 6. Vzniká podáním žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, nárok na překlenovací štítek či na legální pobyt v ČR, i když v průběhu řízení vyprší schengenský nebo i jiný typ víza nebo povolení k pobytu? Musela by být žádost upravena či změněna?

Odpověď:

MZV neposkytuje  veřejnosti informace, týkající se účastníků a garantů v Programu občanská společnost z bezpečnostních důvodů, zejména s ohledem na ochranu osob v něm zahrnutých.

K bodům 1) — 4) a 6) Dlouhodobá víza za účelem strpění náleží do gesce Ministerstva vnitra. Ministerstvo zahraničních věcí nemá kompetenci se k jejich udělování vyjadřovat, ani nedisponuje statistikami o jejich udělování.

K bodu 5) Schengenská víza obecně nelze prodloužit, výjimečně je to možné z  důvodů hodných zvláštního zřetele, přičemž celková doba pobytu na základě schengenského víza a prodloužení nesmí přesáhnout 90 dnů celkem. Prodloužení náleží do gesce

Ředitelství služby cizinecké policie.

 

 

.