Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekt „Bělorusko: aktivovat neaktivní prostřednictvím sociálních sítí“

 

Projekt byl na základě rozhodnutí hodnotící komise, která zasedla v prosinci 2012, podpořen dotací ze státního rozpočtu ve výši 839 968,- Kč, která byla plně vyčerpána. Celkové skutečné čerpání prostředků na projekt včetně spolufinancování z dalších zdrojů činilo 1 662 077,- Kč a podíl dotace ze státního rozpočtu na celkových nákladech projektu činil 50,54 %. Struktura výdajů, které byly hrazeny z prostředků státního rozpočtu byla následující:

  1. Osobní náklady: 104 474,- Kč
  2. Cestovní náklady: 0
  3. Vybavení a dodávky zboží: 0
  4. Přímé náklady v místě realizace: 190 074,-Kč
  5. Subdodávky: 494 347,-Kč
  6. Přímá podpora cílovým skupinám: 11 075,- Kč
  7. Administrativní náklady, které není nutno prokazovat účetními doklady: 39 998,- Kč

Zbývající součásti projektové dokumentace obsahují natolik citlivé informace, že je s ohledem na bezpečnost všech organizací a osob, které se na realizaci projektů transformační spolupráce podílely,  nemůžeme poskytnout.

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím se tento zákon nevztahuje na poskytování informací, které jsou poskytovány podle zvláštního zákona; podobně § 11 odst. 2 písm. b) téhož zákona uvádí, že povinný subjekt informaci neposkytne, pokud ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona. Zvláštním zákonem je v případě poskytování a zveřejňování informací o dotacích ze státního rozpočtu ustanovení § 18a odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů, který výslovně stanoví, že ze zveřejnění jsou vyloučeny dokumenty a údaje týkající se poskytování dotací fyzickým osobám a organizacím v zemích s nedemokratickou formou vlády. 

.