Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekt e-tržiště

 

Informace týkající se projektu e-tržiště:

  1. MZV ČR využívá e-tržiště Gemin, jehož provozovatelem je SYNTAXIT, s.r.o.
    Poznámka: MZV ČR je registrováno také na e-tržišti vortalGOV (provozovatelem je poskytovatele VORTAL CONNECTING BUSINESS CZ s.r.o.), jehož služeb však zatím k zadání veřejné zakázky nevyužilo.
  2. MZV ČR standardně užívá základní služby e-tržiště, aditivní pouze ty, které poskytovatel nabízí zdarma.
  3. Vnitřním předpisem je zaměstnancům MZV ČR uložena povinnost zadávat prostřednictvím e-tržiště komodity dané usnesením vlády*. Zároveň je jím umožněno použít e-tržiště u všech ostatních komodit, u kterých pracovníci odpovědní za zadání veřejné zakázky zvolí tento postup za nejvhodnější. MZV ČR nestanovilo vnitřním předpisem žádný doplňující seznam komodit, které by navrhovatelé veřejných zakázek byli povinni zadávat prostřednictvím e-tržiště.
  4. Povinné zadávání prostřednictvím e-tržiště je na MZV ČR stanoveno  u veřejných zakázek v rámci komodit uvedených v usnesení vlády*, jejichž předpokládaná hodnota je 50 000 Kč a vyšší.
  5. MZV nemá v rámci své evidence zavedený filtr, který by třídil veřejné zakázky dle požadavku občanského sdružení Oživení. Přesný počet takových veřejných zakázek lze souhrnně získat u provozovatelů e-tržišť.
    Poznámka: MZV ČR klade důraz na zadání veřejných zakázek na „nepovinné komodity“, proběhne-li na e-tržišti, formou  otevřené výzvy.
  6. Povinnost zadávat veřejné zakázky prostřednictvím e-tržiště je uložena Směrnicí Ministerstva zahraničních věcí České republiky o veřejných zakázkách (ve znění Změny č. 1 ze dne 28. 6. 2012 - č.j. 108569/2012-ÚKZ) a upřesněna v Metodickém   pokynu GSE MZV ČR k provedení Směrnice MZV ČR, ze dne 24. 9. 2008 o veřejných zakázkách, č.j. 131279/2008-ÚKZ (ve znění změny č. 1 ze dne 28. 6. 2012 – č.j. 108569/2012-ÚKZ).

V příloze Vám poskytujeme články příslušných vnitřních předpisů, ve kterých je užívání e-tržiště upraveno.

*  Usnesení vlády ze dne 10.5.2010 č.343 ve znění usnesení vlády ze dne 15.6.2011 č. 451, usnesení vlády  ze dne 14.12.2011 č. 933 a usnesení vlády ze dne 28.3.2012 č. 222

 

přílohy

Oživení e-tržiště příloha 1 21 kB doc (Word dokument) 20.3.2013

Oživení e-tržiště příloha 2 27 kB doc (Word dokument) 20.3.2013

.