Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekt transparentního informování veřejnosti o odměnách

 

Žádost ze dne 6. 2. 2018.

Dovoluji si obrátit se na Vás v rámci projektu transparentního informování veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků, a na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o poskytnutí následujících informací:

• informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefítů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky - nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců u osob na pozicích: ministr

státní tajemník

náměstkyně pro řízení sekce Úřad ministerstva náměstek pro řízení sekce právní a konzulární

náměstek pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce

náměstek pro řízení sekce evropské

náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální

náměstek člena vlády

a to za kalendářní rok 2016 a 2017 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice resp. funkce za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a 1.1.2017 do 31.12.2017).

Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice - sekce - plat - odměny - jiné funkční požitky - zdůvodnění mimořádné odměny - počet odpracovaných měsíců

Veřejně dostupné informace o platech nejvyšších státních úředníků zlepšují transparentnost veřejné správy v České republice, což je oblast veřejného zájmu. Transparentnost ve veřejné správě je jedním z hlavních prostředků boje proti korupci (viz např. Mungiu-Pippidi, Alina. 2015. “Public Integrity and Trust in Europe.” Berlin: European Research Centre for Anti- Corruption and State-Building (ERCAS), UN. 2014. “E-Govemment Survey.” United Nations). Informace o platu nejvyšších veřejných činitelů jsou veřejně přístupné na vládních webových stránkách ve většině demokratických států (např. USA, Spojené království, Německo, Estonsko a další); v České republice však tyto informace nejsou centralizované volně přístupné. Navíc, bohužel, neexistuje dosud žádná iniciativa, která by zveřejňovala tyto informace (existují pouze jednotlivé případy především prostřednictvím sdělovacích prostředků). Projekt žadatelky si tudíž klade za cíl podávat veřejnosti informace o platech nejvyšších státních činitelů a úředníků, tento projekt tudíž přispívá k diskuzi o věcech veřejného zájmu. Tento projekt je podporován Velvyslanectvím Spojených států Amerických v rámci programů týkajících se protikorupčních opatření (grantem U.S. Embassy Small grants).

Žadatelka plní funkci tzv. ״společenského hlídacího psa“ jelikož tyto informace zpřístupňuje široké veřejnosti na webovém portálu, jehož adresa je uvedena níže. Žadatelka o informace jakožto autorka projektu a osoba zodpovědná za řízení projektu, propagaci a údržbu webových stránek, se dlouhodobě zabývá problematikou korupce a na téma korupce v postkomunistických zemích a možných způsobů snižování korupce v těchto zemích napsala disertační práci v rámci doktorandského studia na Univerzitě Karlově v Praze, zároveň žadatelka působila jako visiting doktorand na univerzitě Hertie School of Govemance pod vedením jedné z největších odbornic na problematiku korupce - Aliny Mungiu-Pippidi.

  • současnosti pracuje jako výzkumný pracovník Sociologického ústavu Akademie věd. Má zkušenosti s organizací a řízením projektů, zejména projektů, které kombinují analýzu dat a občanskou angažovanost, např. byla projektovým manažerem volebnikyvadlo.cz, jejímž cílem je podporovat hlasování ve volbách a znalosti o předvolebních průzkumech. Zároveň je hlavním výzkumníkem několika akademických grantů týkající se korupce, a přednášejícím na mnoha mezinárodních konferencích (ECPR, ESA, ESS).

    Vámi poskytnuté informace budou v souladu s podmínkami projektu, uvedeného výše, zveřejněny na veřejně přístupném internetovém portálu, určeném k informování veřejnosti o věcech veřejného zájmu, jehož adresa je www.platvtopuredniku.cz. Stejně tak bude případně zveřejněn údaj o neposkytnutí informace. Vzhledem ktomu, že informace tohoto druhu nejsou pravidelně zveřejňovány v České republice žádným jiným subjektem (institucí vládního nebo nevládního charakteru), než žadatelem na výše uvedené internetové adrese, je splněna podmínka, že žadatel plní poslání dozoru veřejnosti ve věci veřejného zájmu (vynakládání veřejných prostředků na platy a odměny státních zaměstnanců) v intencích nálezu Ústavního soudu České republiky sp.zn. IV. US 1378/16 ze dne 17. 10. 2017.

_______________________

Vzhledem k tomu, že jste ve své žádostí vyslovila souhlas se zasláním požadovaných údajů v anonymizované podobě, přičemž i samo ministerstvo takovou anonymizaci považuje za nezbytnou z důvodu ochrany soukromí a osobních údajů dotčených osob, zasíláme požadované informace ve formě dvou anonymizovaných tabulek ve vztahu k náměstkům ministra (státní tajemník má rovněž postavení náměstka ministra).

Plat člena vlády je stanoven § 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Ministrovi dále náleží náhrady výdajů, které se dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb. stanoví procentem z platové základny. V roce 2016 činil tarifní plat ministra zahraničních věcí 1 503 600,- Kč, náhrady 219 600,- Kč. V roce 2017 v období od 1. ledna 2017 do 13. prosince 2017 činil tarifní plat ministra 1 548 571,- Kč, náhrady 226 286,- Kč. Od 14. prosince 2017 pobírá ministr zahraničních věcí plat z titulu své funkce místopředsedy vlády od Úřadu vlády ČR.

Vedení ministerstva od úrovně náměstka ministra využívá služební vozy pro služební účely. Ministr zahraničních věcí patří mezi tzv. chráněné osoby, jeho dopravu zajišťuje Policie ČR.

přílohy

Tabulka 2016 310 kB pdf (Acrobat dokument) 28.2.2018

Tabulka 2017 137 kB pdf (Acrobat dokument) 28.2.2018

.