Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty ekonomické diplomacie v Brazílii v roce 2020

 

Žádost ze dne 15. 1. 2020.

1. Kdy a jakým způsobem bude vyhlášena výzva k účasti českých firem a institucí na uvedených projektech?

Vzhledem ke skutečnosti, že chystaná vědeckotechnická mise (dále jen VTM) představuje dosavadní nejvyšší úroveň bilaterální spolupráce mezi ČR a BFR v oblasti vědy, výzkumu a inovací, byla zvolena strategie, podle které budou do VTM zařazeni zástupci firem, které reprezentují nejvyšší technologickou úroveň v ČR.  Důraz bude kladen na oblasti laserových technologií a robotiky a mise bude sestavena úzce tak, aby cílila co nejefektivněji na odborné brazilské partnery. Oslovení českým firem ohledně jejich zájmu provedou společně MPO a CzechInvest. Oslovení bude provedeno v nejbližších dnech.

Pokud se týká institucí, vzhledem k charakteru VTM se jako ústřední reprezentace ČR zúčastní vedení AV ČR, TAČR a dále zástupci organizujících institucí. Nábor dalších účastníků bude ještě probíhat, avšak předpokládá se účast našich předních vědců a zástupců výzkumných organizací a vysoce inovativních společností (například ČVUT, Ústav termomechaniky, CIIRC atd.)  Se zájemci bude diskutována relevance programu pro odbornou spolupráci, očekávají se možné výstupy z mise ve formě společných česko-brazilských projektů.

2. Jaký je program obou misí (navštívené státy brazilské federace, instituce, B2B jednání)?

Program se uskuteční kontinuálně v brazilských státech Paraná, Santa Catarina a São Paulo. Program je ve fázi přípravy. Z důvodů technických a logistických je příprava mise rozdělena na dvě části mezi ZÚ Brasília a GK São Paulo, nicméně z pohledu účastníků se jedná o jednotný program, v jehož rámci delegace bude mít kontinuální program od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020.

V rámci VTM se uskuteční jednání s hlavní brazilskou technickou vzdělávací institucí SENAI, s federacemi průmyslu, jako je třeba FIEP a FIESP a s předními výzkumnými centry, jako je IPT v São Paulu a FAPESP, ale i dalšími. Souběžně jsou připravována jednání s vrcholnými představiteli dotyčných států včetně osob zodpovědných za rozvoj vědecko-technické spolupráce a za navazování kooperací v oblasti aplikované vědy. V programu budou návštěvy výzkumných středisek z oblasti laserů, robotiky, automotive a dalších v návaznosti na již probíhající bilaterální spolupráci a zájem českých firem.

Budou zařazeny rovněž workshopy, které poskytnou prostor pro B2B jednání s důrazem na spolupráci v aplikovaném výzkumu a podporu exportu ČR.

Tato VTM navazuje na úspěšnou návštěvu vedení nejvýznamnější brazilské organizace pro technické vzdělávání SENAI v ČR z roku 2018 a na následnou návštěvu delegace vědců z ČR v BFR, která se uskutečnila v únoru 2019. Výsledkem těchto kontaktů bylo zvýšení kvality bilaterální spolupráce v oblasti vědy, techniky a inovací na dosud nejvyšší historickou úroveň se slibným proexportním potenciálem.

3. Kdo účast na daných projektech koordinuje a zaštiťuje na české straně?

Jedná se o projekty ekonomické diplomacie (dále jen PROPED) v gesci ZÚ Brasília a GK São Paulo. Tzv. participujícími institucemi (tzn. rezorty, které projekty ekonomické diplomacie financují) jsou MZV a MPO v případě projektu ZÚ Brasília, přičemž MZV je jeho gestorem (tzn. rezortem, který přispívá nejvyšší finanční částkou) a MZV v případě projektu GK São Paulo. Na realizaci PROPED finančně přispívá rovněž CzechInvest, který má dle interní metodiky MZV k PROPED roli tzv. spolurealizátora. Všechny výše uvedené instituce spolupracují na realizaci VTM. Kontaktním místem pro české účastníky bude zejména agentura CzechInvest a MPO ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že v delegaci bude zastoupeno vedení AV ČR a TAČR, rovněž tyto entity přispívají ke koordinaci VTM. Misi zaštiťuje rovněž místopředseda Hospodářského výboru PSP ČR a předseda Podvýboru pro vědu, výzkum a inovace Pavel Juříček z titulu těchto funkcí. 

4. Je možné přihlásit se pouze na některou z částí dané mise či je nezbytná účast na obou projektech (jak ZÚ, tak GK)

Jak bylo uvedeno, rozdělení přípravy mezi ZÚ Brasília a GK São Paulo bylo zvoleno z technických a logistických důvodů v zájmu co nejkvalitnější přípravy VTM. Z pohledu účastníků se však jedná o jednu kontinuální návštěvu 16. – 20. 3. 2020.

Další informace lze získat:

Za MPO: slovakova@mpo.cz

Za CzechInvest: Zdenek.Havel@czechinvest.org

Prostřednictvím mailové adresy: commerce_brasilia@mzv.cr

V případě GK São Paulo prostřednictvím mailu: Filip_Vavrinek@mzv.cz

5. Jaké náklady českým firmám a institucím budou hrazeny z prostředků ekonomické diplomacie

Interní metodický pokyn MZV, který upravuje pravidla pro realizaci PROPED, jasně stanovuje tzv. způsobilé a nezpůsobilé výdaje, tzn. výdaje, které lze a nelze z rozpočtu schválených projektů ekonomické diplomacie hradit. Jedním z hlavních principů metodického pokynu je maximální hospodárnost při využití státních prostředků. Proto si účastníci PROPED, jako je tato VTM, platí sami veškeré letenky, ubytování a stravování v průběhu cesty, tedy významnou většinu nákladů. Z rozpočtu PROPED se financují výdaje a položky jako je hromadná pozemní doprava na místě, zajištění workshopů a seminářů (například pronájem sálů, pronájem reprodukční techniky, občerstvení) tlumočení atd.

6. Bude mise z ČR doprovázet některý z představitelů exekutivy či legislativy?

V tento okamžik není účast žádné takové osoby na misi potvrzena.

Pokud by měl jakýkoliv zájemce o VTM další konkrétní doplňující dotazy nad rámec již zodpovězených otázek, může ZÚ a GK kdykoliv kontaktovat přímo

.