Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Protokol č. 15 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

 

Žádost ze dne 28. 4. 2018

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) obdrželo žádost o poskytnutí informací týkajících se Protokolu č. 15 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

1. Ratifikovala Česká republika Protokol č. 15 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (sněmovní tisk 211 – 7. volební období)? Pokud ne, proč?

V případě pozitivní odpovědi:
2. Jakým úkonem a kdy se tak stalo?
3. Bylo ve Sbírce mezinárodních smluv o ratifikaci vyhlášeno sdělení MZV?

MZV jakožto povinný subjekt žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

Česká republika Protokol č. 15 ratifikovala. Stalo se tak dne 18. 3. 2015 uložením ratifikační listiny u depozitáře, tj. generálního tajemníka Rady Evropy. Ve Sbírce mezinárodních smluv o ratifikaci nebylo vyhlášeno sdělení MZV, neboť Protokol č. 15 zatím nevstoupil v platnost.

Publikováno 2. 5. 2018

.