Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VISAPOINT – podrobné provozní informace o aplikaci

 
 • Zřizovatelem intemetové stránky je MZV.
 • Provozovatelem internetové stránky je MZV.
 • Internetová stránka byla zřízena MZV.
 • Data jsou uchovávána na MZV a mají k nim přistup určení pracovníci MZV.
 • Systém regístrace je prozatím určen žadatelům, kteří jsou oprávněni podat žádost na ZÚ Hanoj (bez ohledu na jejich státní příslušnost).
 • Ochrana osobních údajů je řešena standardním způsobem dle právního řádu ČR.
 • Projekt je v pilotní fázi, česká jazyková mutace ještě není dokončena a precizuje se. Přednostně byla umístěna anglická a vietnamská jazyková mutace, která je z hlediska potřeb žadatelů prioritní. Jakmile bude dokončena česká jazyková mutace, bude nabídnuta v menu pod názvem „český jazyk“ popř. „čeština“.
 • Všechny typy víza v nabídce jsou, avšak neobjeví se, pokud nelze nabídnout volný termín pro požadovaný typ. Není možné zaregistrovat se na vízum za jiným účelem než jaké bude pak skutečně požadováno.
 • Žádost zaregistrovaná pro jiný typ víza nebude akceptována.
 • Počet denních registrací je omezen kapacitami ZÚ. Systém nedovoluje hromadnou registraci.
 • Limit počtu registrací vyplývá z Usnesení vlády č. 171 ze dne 9. února 2009 k zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize.
 • Právní poučení na vstupní stránce je upozorněním na skutečnost, vyplývající z právního řádu ČR.
 • Rozdílné poučení v českém jazyce je dané tím, že projekt je v pilotní fázi, česká jazyková mutace ještě není dokončena a precizuje se. Blíže viz předchozí odpověď.
 • Registrace žadatelů na internetové stránce se provádí na základě opatření MZV organizačně bezpečnostní povahy, které bylo konzultováno s dalšími příslušnými orgány ČR.

(stav k 15. 3. 2009)

.