Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Veřejné zakázky a smluv uzavřené na poskytování úklidových prací a zajištění ostrahy

 

Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (dále jen „povinný subjekt“), o poskytnutí níže specifikovaných informací. Požadované informace se týkají veřejných zakázek a smluv uzavřených na poskytování úklidových prací a zajištění ostrahy.

Konkrétně žadatelka požaduje poskytnutí:

1. Informace, jaké subjekty (včetně uvedení poddodavatelů) poskytovaly povinnému subjektu úklidové služby a služby na zajištění ostrahy od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017.
2. Kopií smluv, na základě kterých bylo povinnému subjektu poskytováno výše uvedené plnění.
3. Informace, zda byly výše uvedené smlouvy uzavřeny na základě zadávacího řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pokud ano, informaci upřesněte o druh zadávacího řízení.
4. Informaci, zda byly některé smlouvy uzavřeny v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění, případně jako veřejná zakázka malého rozsahu.
5. Seznam uchazečů, kteří v rámci zadávacích zařízení na zadání zakázky na úklidové služby či na zajištění ostrahy, podali nabídku. Tento seznam žádán poskytnout zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění úklidových služeb a zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění ostrahy.
6. Informace, zda povinný subjekt oslovil přímo i některého dodavatele o zajištění výše uvedených služeb. Pokud ano, kterého dodavatele oslovil povinný subjekt přímo?

I. Subjekty poskytující od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017 úklidové služby:

1. Od 30. 9. 2010 do 29. 9. 2014 poskytovala úklidové služby společnost SaJ a.s. (smlouva přiložena v příloze). Zakázka byla vysoutěžena na základě zadávacího řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb. v otevřeném řízení.

Seznam uchazečů, kteří v rámci zadávacího řízení podali nabídky:

 1. ISS Facility Services s.r.o.
 2. Clarima, s.r.o.
 3. Sdružení chráněných dílen Pavel Soukup a Kateřina Soukupová
 4. Nový úklid a.s.
 5. RPM Service CZ a.s.
 6. INEX Česká republika s.r.o
 7. SaJ a.s.
 8. Czech Airlines Handling, s.r.o.
 9. P.DUSSMANN spol. s r.o. P.DUSSMANN SECURITY s.r.o
 10. DIW Service s.r.o.
 11. ZENOVA services s.r.o
 12. PURUS, spol. s r.o.
 13. PaN servis s.r.o.

2. Od 30. 9. 2014 poskytuje úklidové služby společnost ZENOVA services s.r.o. (smlouva přiložena v příloze). Zakázka byla vysoutěžena na základě zadávacího řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb. v otevřeném řízení.

Seznam uchazečů, kteří v rámci zadávacího řízení podali nabídky:

1. Bartoň a partner s.r.o.
2. ZENOVA services s.r.o
3. Hana Skálová  
4. RPM Service CZ a.s.
5. SaJ a.s.  
6. AB Facility a.s.  
7. SDRUŽENÍ „OLMAN – OLMAN SERVICE“

3. Od 22. 9. 2016 do 31. 8. 2017 poskytuje úklidové služby společnost ZENOVA service s.r.o. i v prostorách dětské skupiny Zamiňáček. Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s ustanovením §18 odst. 5 ZVZ postupem mimo režim zákona (přímé zadání) – smlouva přiložena v příloze.

II. Subjekty poskytující od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017 služby zajištění ostrahy

Na objekt MZV v ul. Rytířská 31, Praha 1 byla uzavřena smlouva s WAKKENHAT ARM-SECURITY s.r.o., dne 25. 6. 2006 a ve vyžádaných letech 2013–2016 byly ke smlouvě uzavírány dodatky (viz přiložené Dodatky ze dne 20. 12. 2012, 19. 12. 2013, 28. 3. 2014, 26. 11. 2014, 17. 3. 2015, 25. 9. 2015, 3. 1. 2016, 1. 4. 2016, 13. 6. 2016 a 31. 10. 2016).

Na objekt MZV Toskánský palác, Hradčanské náměstí 5, Praha 1 byla uzavřena smlouva s WAKKENHAT ARM-SECURITY s.r.o., dne 25. 6. 2006 a ve vyžádaných letech 2013–2016 byly ke smlouvě uzavírány dodatky (viz přiložené Dodatky ze dne 20. 12. 2012, 19. 12. 2013, 28. 3. 2014, 26. 11. 2014, 17. 3. 2015, 25. 9. 2015, 3. 1. 2016, 1. 4. 2016, 16. 6. 2016, 31. 10. 2106 a 24. 11. 2016), které přikládáme v příloze.

Na objekt MZV Trautmansdorfský palác, Loretánská 180/6, Praha 1 byla uzavřena smlouva s WAKKENHAT ARM-SECURITY s.r.o., dne 26. 10. 2007 a ve vyžádaných letech 2013–2016 byly ke smlouvě uzavírány dodatky (viz přiložené Dodatky ze dne 20. 12. 2012, 19. 12. 2013, 28. 3. 2014, 26. 11. 2014 a 17. 3. 2015).

Na objekt MZV v ul. Netřeská 51/933, Praha 6 – Jiviny byla uzavřena smlouva WAKKENHAT ARM-SECURITY s.r.o., dne 30. 6. 2006 a ve vyžádaných letech 2013–2016 byly ke smlouvě uzavírány dodatky (viz přiložené Dodatky ze dne 30. 9. 2016, 31. 10. 2016, 30. 11. 2016).

Od 15. 12. 2016 poskytuje ostrahu společnost INDUS PRAHA – CENTR GROUP (INDUS PRAHA, spol.  s.r.o. a CENTR GROUP, a.s.) – smlouva přiložena. Zakázka byla vysoutěžena na základě zadávacího řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb. v otevřeném řízení.

Seznam uchazečů, kteří v rámci zadávacího řízení podali nabídky:

 1. Společnost INDUS PRAHA–CENTR GROUP  (INDUS PRAHA, spol. s.r.o. a CENTR GROUP, a.s.)
 2. Společnost WAKKENHAT (WAKKENHAT ZETTA  s.r.o., koncern a WAKKENHAT SECURITY a.s.)
 3. SECURITAS  ČR s.r.o.
 4. Společnost pro zakázku „Zajištění ostrahy a  recepční služby v objektech MZV ČR (Europatron  s.r.o. a FENIX INTERNATIONAL, spol. s.r.o.)
 5. DOSON AZS s.r.o.

Od 15. 1. 2016 do 1. 9. 2016 zajišťovala ochranu objektu ubytovny MZV v ulici Vrbenského společnost DOSON AZS s.r.o. Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s ustanovením §18 odst. 5 ZVZ postupem mimo režim zákona (přímé zadání).

Publikováno 28. 8. 2017

přílohy

DOSON AZS – ubytovna Vrbenského prodloužení 4 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2017

DOSON AZS – ubytovna Vrbenského 1 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2017

SaJ úklid 3 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2017

SaJ úklid pokračování 1 3 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2017

SaJ úklid pokračování 2 2 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2017

Úklidové služby ZENOVA 10 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2017

Smlouva 1 3 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2017

Smlouva 2 5 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2017

Smlouva 3 5 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2017

Smlouva 4 4 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2017

Smlouva ostraha 2 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2017

Úklid školka 3 MB pdf (Acrobat dokument) 29.8.2017

.