Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VISAPOINT – náklady na vytvoření a provoz systému

 

Náklady na vytvoření, zprovoznění a provozování systému VISAPOINT

 • a) mzdové – Vzhledem k tomu, že na Ministerstvu zahraničních věcí se systémem VISAPOINT zabývají pracovníci tohoto ministerstva, neznamenalo zavedení systému žádné dodatečné mzdové náklady. Z důvodu zavedení systému VISAPOINT nebyla navýšena systemizace útvarů Ministerstva zahraničních věcí, které systém spravují.
 • b) materiální, náklady na subdodavatele – Cenové náklady na realizaci systému činily 2 000 000,- Kč. Tato částka zahrnovala nákup hardware i vývoj software a licence na veškerý software. Žádné další materiální náklady nebyly vynaloženy. Následné materiální náklady na období od 1. 5. 2009 do 31. 7. 2010 nepřevýšily 1 500 000,- Kč.

Roční náklady na provoz systému se v současné době skládají z ze dvou částek:

 • Rackhousing pro servery systému ve výši 22 200,- Kč měsíčně s DPH.
 • Servisní služby a SW úpravy systému ve výši 15 000,- čtvrtletně bez DPH.

V těchto nákladech není zahrnuta cena rozvoje aplikace v roce 2011, která obsahovala vstupní analýzu systému (36 000,- Kč s DPH) a následné software, designérské a databázově inženýrské služby (540 000,- s DPH)

Počet interních pracovníků, kteří se na vytvoření, zprovoznění a provozu podílejí/podíleli

Na systému VISAPOINT se za Ministerstvo zahraničních věcí České republiky podílelo 8 osob od roku 2008, tj. od doby, kdy se systém internetové registrace žadatelů o pobytová oprávnění zaváděl. V současné době se na kontrole či dodatečných úpravách systému podílí 6 osob.

Informace o zadání zakázky systému VISAPOINT – specifikace technických požadavků a uživatelských parametrů

Při zadání zakázky na vytvoření systému VISAPOINT byla pro Ministerstvo zahraničních věcí zásadní níže uvedená kritéria, která musel nový systém splňovat.

 • zajištění důstojných, spravedlivých a rovných podmínek pro všechny žadatele,
 • bezplatná registrace,
 • eliminace vnějšího faktoru, kdy docházelo k obcházení dosavadních registračních systémů registrace,
 • posílení kontrolní činnosti Ministerstva zahraničních věcí, a to i v rámci vlastních zastupitelských úřadů,
 • provozovatelem služby bude Ministerstvo zahraničních věcí, žádný externí poskytovatel služeb nezasáhne do vízového procesu s možností ho ovlivnit,
 • kontrola a provoz systému bude probíhat výhradně v kompetenci Ministerstva zahraničních věcí,
 • Ministerstvo zahraničních věcí bude mít zpětnou kontrolu (počtu) zapsání žadatelů, přijímaných žádostí, zpracování víz, a též kontrolu chodu vízového úseku zastupitelských úřadů,
 • bezpečnostní faktor – na zastupitelské úřady se nedostane k podání žádosti nenahlášený a neprověřený (co se týče osobních údajů vyplněných při registraci) cizinec.

Zadání se týkalo systému, který bude založen na centrálním počítači a prostřednictvím webového rozhraní se žadatel z kterékoliv části světa bude moci objednat na podání žádosti. Konkrétní technické specifikace a prvotní programové práce zajišťovala Mezinárodní organizace pro migraci – „International Organization for Migration“, která předala Ministerstvu zahraničních věcí ke schválení prvotní schéma systému, který je v současné době tímto ministerstvem provozován.

Rozhodnutí o zřízení systému, odpovědnost za provoz

Vzhledem k tomu, že se jedná o internetový systém Ministerstva zahraničních věcí, bylo o zavedení systému internetové registrace žadatelů o pobytová oprávnění rozhodnuto tímto ministerstvem na základě koncepce internetové registrace žadatelů o víza schválené dne 29. října 2008 ministrem zahraničních věcí. V současné době je za řádné fungování systému VISAPOINT stále odpovědné Ministerstvo zahraničních věcí, konkrétně odbor konzulárních koncepcí a metodiky v součinnosti s odborem aplikací a informačních služeb.

.