Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vozidla diplomatického sboru

 

Právní úprava při přestupcích

Základní úprava je právně zakotvena ve dvou mezinárodních úmluvách, kterými jsou Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963 (existují ještě další dílčí smlouvy, jenž se týkají personálu mezinárodních organizací).  Tyto úmluvy jsou tedy základním právním rámcem, který pak dále detailněji rozpracovává národní zákonodárství ve svých vnitrostátních předpisech.

Jedná se zejména o § 9 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, který říká, že "Jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustila osoba požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva, nelze jako přestupek projednat, nestanoví-li zákon jinak."

Další drobná úprava je i v § 125a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle které nelze od osoby požívající výsad a imunit v případě spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vybrat kauci z důvodu podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení.

V praxi řízení probíhá tak, že policie prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR prověří, zda osoba podezřelá se zpáchání přestupku byla v inkriminované době poživatelem výsad a imunit (MZV se v případě administrativně technického pracovníka musí dotázat příslušné mise, zda tento provozoval v době spáchání přestupku činnost v rámci svých povinností). Pokud ano, orgány činné v přestupkovém řízení případ odloží.

Zásadní rozdíl je tedy v tom, zda se jedná diplomatického pracovníka, či pouze administrativně technického pracovníka. Další důležitý rozdíl je, zda diplomat působí na velvyslanectví (Úmluva z roku 1961) či generálním konzulátu (Úmluva z roku 1963). Obecně platí, že výsady a imunity pracovníků konzulárních úřadů jsou užší a vztahují se víceméně pouze na úkony související s přímým výkonem jejich funkce (přestože jsou tito držiteli diplomatických pasů).

Pokud jde o automobily, tak tato imunita nenastává automaticky tím, že jej řídí osoba s diplomatickým pasem. Je nezbytné toto auto oficiálně zaregistrovat jako diplomatické, přičemž množství takto registrovaných aut na jeden zastupitelský úřad může být (a často i bývá) nižší než počet pracovníků s diplomatickým pasem.

.