Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vozový park MZV

 
  1. Kolik vozidel vlastnil váš úřad - Ministerstvo zahraničních věcí k 1.1.2014? Uveďte, o jaký typ vozidel ve vlastnictví MZV ČR se jedná? Specifikujte členění dle skupin a podskupin řidičských oprávnění platných v ČR k 1.1.2014, tj. A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, D1E, DE, AM a T a počty najetých kilometrů a stáří vozidel.
  2. Kolik vozidel najímal váš úřad k 1.1.2014?
  3. Kolik vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1.1.2014?
  4. Kolik vozidel najímaly organizace, které jsou podřízené vašemu úřadu, a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1.1.2014?
  5. Kolik "ekologicky přátelských" vozidel vlastnil úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16.12.2008 k datu 1.1.2014? Uveďte, o jaký typ vozidla na alternativní pohon se jedná (např. CNG, LPG, elektřina v kombinaci s pohonem na bázi ropných produktů nebo případně na jiný alternativní pohon) a také stáří vozů a počty najetých kilometrů.
  6. Kolik "ekologicky přátelských" vozidel najímal úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16.12.2008 k datu 1.1.2014?
  7. Kolik "ekologicky přátelských" vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1.1.2014?
  8. Kolik "ekologicky přátelských" vozidel najímaly organizace, které jsou podřízené vašemu úřadu, a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1.1.2014?

K 1.1.2014 MZV ČR mělo ve vlastnictví 55 osobních a užitkových vozidel, z toho 15 "ekologicky přátelských", tj. 27%. Ke stejnému datu si MZV ČR nenajímalo žádné vozidlo.

Ve vozovém parku MZV není žádné vozidlo s  alternativním pohonem. V souladu s nařízením vlády se MZV při obměně služebních vozů snaží o nákupy takových vozů, které splňují emisní limity pro zařazení do kategorie „ekologicky přátelských vozidel“.

Pokud jde o vozový park příspěvkových organizací, je třeba obrátit se s žádostí přímo na ně - kontakty na příspěvkové organizace MZV jsou zveřejněny  na www.mzv.cz v části O ministerstvu  - Organizační struktura – Organizace řízené  ministerstvem.

Požadované podrobnosti k jednotlivým vozům jsou k dispozici v přiložené tabulce.

Vozový park MZV k 1.1.2014

 

.