Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výdaje na IT v letech 2010–2015

 

K otázce týkající se výdajů MZV na IT (informační systémy, software, licence apod.) za jednotlivé roky 2010 až 2015 včetně, a to zvlášť v rámci výdajové položky 5164 (Nájemné), 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby), 5169 (Nákup ostatních služeb), 5179 (Ostatní nákupy jinde nezařazené) sdělujeme následující:

Zaprvé, požadované informace MZV poskytuje v přiložené tabulce:

 

Rozp. pol. 5164

Rozp. pol. 5169 *

Rozp. pol. 5179

2010

0

119.519.318,74

0

2011

0

84.697.955,52

0

2012

0

69.663.356,62

0

2013

0

70.210.677,15

0

2014

0

63.693.504,60

0

2015

0

68.998.985,03

0

* od roku 2014 včetně výdajů na rozpočtové položce 5168 „Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

Za druhé, z interních evidenčních systémů MZV nelze samostatně vygenerovat sestavu nákladů, vynaložených k tíži rozpočtové položky 5166 „Konzultační, poradenské a právní služby“. Údaje, na jejichž základě by bylo možné informace poskytnout, vyžadují ruční zpracování.

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. mohou povinné subjekty požadovat v návaznosti na mimořádné vyhledání informací úhradu. Sazebník úhrad za vyhledávání informací je zveřejněn na internetových stránkách www.mzv.cz. Vyhledání požadovaných informací za zmíněné období by si vyžádalo přibližně 24 hodin práce, což při dané sazbě 220,- Kč za každou započatou hodinu práce odborného referenta představuje částku 5. 280,- Kč.

Poskytnutí informací je podmíněno podle § 17 odst. 3 zaplacením požadované úhrady. Pokud nebude do 60 dnů ode dne oznámení její výše úhrada zaplacena, povinný subjekt žádost odloží. Proti uvedenému lze podat dle § 16a odst. 1 písm. d) stížnost, a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.

.