Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyjádření, která vládní zmocněnec/zmocněnci poskytli Soudnímu dvoru EU ve věcech vedených Soudním dvorem

 

Žádost ze dne 17. 4. 2018.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (dále jen „MZV“) obdrželo žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. týkající se činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie.

Konkrétně občan žádá o poskytnutí veškerých vyjádření (tedy zejména písemná vyjádření k předběžným otázkám ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. g) Statutu vládního zmocněnce), která vládní vládní zmocněnec/vládní zmocněnci poskytli Soudnímu dvoru EU ve věcech vedených Soudním dvorem pod následujícími čísly (údaje v závorkách označují konkrétní zmocněnce):
- C-404/14 (M. Smolek, J. Vláčil)
- C-64/06 (T. Boček)
- C-494/15 (M. Smolek, J. Vláčil)
- C-427/15 (M. Smolek, J. Vláčil)
- C-560/16 (M. Smolek, J. Vláčil)
- C-315/15 (M. Smolek, J. Vláčil)
- C-377/14 (M. Smolek, J. Vláčil, S. Šindelková)
- C-656/13 (M. Smolek, J. Vláčil)
- C-561/13 (M. Smolek, J. Vláčil, J. Vitáková)
- C-351/12 (M. Smolek, J. Vláčil)
- C-419/11 (M. Smolek, J. Vláčil)
- C-327/10 (M. Smolek, J. Vláčil)
- C-514/10 (M. Smolek, J. Vláčil)
- C-111/09 (M. Smolek).

Občan dále žádá o sdělení, zda vládní zmocněnci po skončení řízení o předběžné otázce obvykle vypracovávají zprávu o průběhu řízení a zda Česká republika (např. prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR) zaujímá k rozhodnutím Soudního dvora o předběžných otázkách podaných českými soudy stanoviska, a pokud ano, pak žádám o zaslání zpráv vládních zmocněnců a stanovisek přijatých ve věcech uvedených v předcházejícím odstavci.

Závěrem občan žádá o sdělení, kolikrát od vstupu ČR do EU došlo k osobní účasti vládních zmocněnců při řízení před Soudním dvorem EU o předběžných otázkách a ve kterém z výše uvedených věcí k tomu došlo.

K dotazům poskytujeme následující informace:
Zaprvé, co se týče požadavku na zaslání vyjádření ČR ve vyjmenovaných řízeních před Soudním dvorem EU, tato vyjádření zasíláme v příloze (více e-mailů).

Zadruhé, co se týče dotazu ohledně způsobu informování o ukončených řízeních před Soudním dvorem EU, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU (dále jen „VLZ“) o těchto řízeních informuje každoročně prostřednictvím zpráv o činnosti formou shrnutí rozsudků Soudního dvora v těchto řízeních. Tyto zprávy jsou dostupné na webových stránkách ISAP. Vláda ČR ani MZV k jednotlivým rozhodnutím Soudního dvora EU stanoviska nezaujímají.

Zatřetí, co se týče dotazů ohledně osobní účasti zmocněnců ČR na jednáních před Soudním dvorem EU, dovolujeme si opět odkázat na zprávy o činnosti VLZ za roky 2004 až 2016, které v tomto ohledu obsahují podrobné statistiky. V letech 2017 a 2018 se zmocněnci ČR v rámci řízení o předběžných otázkách dosud účastnili dalších 9 ústních jednání. Ze zmiňovaných případů se zmocněnci ČR účastnili ústních jednání v případech C-64/06, C-327/10, C-419/11, C-351/12 a C-315/15.

Přílohy:
Vyjádření ČR před Soudním dvorem EU ve věcech: C-404/14, C-64/06, C-494/15, C-427/15, C-560/16, C-315/15, C-377/14, C-656/13, C-561/13, C-351/12, C-419/11 , C-327/10, C-514/10 a C-111/09.

Publikováno 24. 4. 2018

přílohy

Přílohy k žádosti 106 17 MB zipx (Dokument) 24.4.2018

.