Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výše platů a odměn náměstků ministra, státního tajemníka a ředitelů sekcí a odborů od 1. 1. do 30. 9. 2017

 

Žádost ze dne 16. října 2017.

V žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené Ministerstvu zahraničních věcí České republiky (dále jen „MZV“) dne 19. října 2017, se domáháte poskytnutí informací „o výši platů a odměn náměstků ministra, státního tajemníka a ředitelů sekcí a odborů od 1. ledna do 30. září 2017 ve formátu: jméno - funkce - plat - odměny - zdůvodnění mimořádné odměny - počet odpracovaných měsíců a (případně) kdy skončil.“

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo následovně. Část požadovaných informací poskytuje MZV ve formě přiložené anonymizované tabulky obsahující obecné údaje o služebním zařazení daných osob, celkových mzdových nákladech od 1. ledna do 30. září 2017, výši mimořádných odměn a zdůvodnění těchto odměn.

V rozsahu, ve kterém se domáháte přiřazení konkrétních jmen k jednotlivým výše uvedeným údajům, MZV žádost odmítlo dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s poukazem na čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod, čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a čl. 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

V podrobnostech Vás odkazujeme na Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti č.j. 119058/2017-TO-I., které Vám zasíláme poštou.

přílohy

Odměny 1.1.-30.9.2017 20 kB xls (Excel tabulka) 3.11.2017

.