Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vysílání národních expertů k Evropské komisi

 

Vyslání národního experta k Evropské komisi není považováno za zahraniční pracovní cestu. MZV mu buď poskytne pracovní volno s náhradou mzdy dle § 199 odst. 3 zákona č.  262/2006 Sb., v platném znění (zákoník práce),  nebo je  vyslán atypicky, tzn. přisystemizován k zastupitelskému úřadu ČR v místě působení dle § 43 zákoníku práce a nařízení vlády č. 62/1994 Sb. V tomto případě zaměstnanci náleží plat podle druhu vykonávané práce a náhrada zvýšených životních nákladů (dále jen „NZŽN“).

Stávající právní úprava v oblasti sekondovaných národních expertů (SNE) v mezinárodních vládních organizacích je z našeho pohledu nedostatečná, a proto problematika vysílání  národních expertů je t.č. předmětem meziresortních jednání a není definitivně upravena.

V případě vyslání „cost-free“ SNE postupuje MZV  podle § 43 zákoníku práce a nařízení vlády č. 62/1994 Sb. Expertovi hradí cestu do místa určení a zpět, ubytování a NZŽN.

Pro odměňování „cost-free“ SNE se použije předpis EK, Rozhodnutí Komise č. C(2208)6866,  který je na webových stránkách MZV. Z hlediska předpisů ČR se použije zákoník práce § 43 a nařízení vlády č. 62/1994. V případě placeného národního experta pak § 199 odst. 3 zákoníku práce.

MZV v současné době nemá žádného „cost-free“ SNE u EK.

Žádné další volno, kromě pracovního volna dle § 199 odst. 3 zákoníku práce MZV zaměstnanci vysílanému jako SNE do EK neposkytuje.  Dle současných platných předpisů jiné náhrady než náhradu platu nelze takto uvolněnému zaměstnanci poskytnout.

Počáteční doba vyslání je stanovena na 1 – 2 roky s možností prodloužení až na 4 roky.

.