Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vztah ČR k zámořským teritoriím Francie, USA, Velké Británie, Dánska a Nizozemska

 

Francie

Česká republika jedná pouze s francouzskou centrální vládou jako jedinou představitelkou státní moci, nikoliv přímo s jejími zámořskými teritorii zmíněnými ve Vaší žádosti. Zámořská teritoria jsou ve smyslu francouzské správy na stejné úrovni jako departementy (obdoba našich krajů), tudíž s nimi nelze uzavírat smlouvy na mezivládní úrovni, ani s nimi udržovat diplomatické vztahy.

USA

Pokud jde o Spojené státy, příslušný odbor MZV ČR nedisponuje žádnými informacemi k aktivitám ČR, resp. jejích organizačních složek, v relaci k entitám, jejichž vztah k USA upravuje oddíl 48 US federální sbírky zákonů (US Code, Title 48, Territories and Consular Possessions).

Velká Británie, Dánsko a Nizozemsko

Konkrétní příklady vztahů se zámořskými teritorii Dánska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Nizozemska:

 • Vzájemná jednání - ČR jedná s Grónskem, respektive představitelé ČR jednají s představiteli Grónska. Tato praxe je samozřejmě plně v souladu s úpravou kompetencí v oblasti zahraniční politiky mezi Dánským královstvím a Grónskem. MZV neeviduje žádné obdobné kontakty ve vztahu k zámořským teritoriím Spojeného království V.B. a S.I. či Nizozemska.
 • Bilaterání návštěvy - Např. ve dnech 5. – 9. 9. 2010 se uskutečnila oficiální návštěva předsedy Parlamentu Grónska Josefa Motzfeldta v České republice. Po celou dobu návštěvy byl součástí hostující delegace také velvyslanec Dánska v ČR pan Ole Moesby. Ve dnech 2. – 5. 10. 2009 proběhla v Grónsku oficiální návštěva Výboru pro životní prostředí, veřejnou správu a regionální rozvoj Senátu PČR vedená 1. místopředsedkyní A. Gajdůškovou. Celkově je potřeba uvést, že ČR jedná se zámořskými teritorii vždy prostřednictvím domovského státu, popř. za přítomnosti jeho zástupce a s vědomím domovského státu.
 • Četnost vztahů - Četnost komunikace odpovídá aktuálním potřebám. Na druhou stranu je potřeba uvést, že se jedná o kontakty vskutku výjimečné. Nejde tedy o pravidelně se opakující schůzky, spíše ad-hoc akce, jimiž se někdy prolíná určitý prvek reciprocity. Např. výše uvedená návštěva předsedy Parlamentu Grónska Josefa Motzfeldta byla první a zároveň jedinou návštěvou grónských představitelů v ČR. MZV ČR bylo informováno úřadem vlády, že premiér P. Nečas obdržel kondolenční dopis ve věci úmrtí V. Havla od premiéra Grónska K. Kleista (viz příloha). Obdobnou korespondenci se zámořským územím Spojeného království či Nizozemska neregistrujeme.
 • Mezinárodní smlouvy - Smlouvy nejsou uzavírány mezi ČR a zámořským územím přímo, ale prostřednictvím jejich správního státu. Tedy žádná ze smluv není uzavřena mezi ČR a zámořským teritoriem. Např. MZV ČR eviduje jedinou smlouvu se specifickým vztahem ke Grónsku smlouvu mezi ČSR a DK z roku 1929. Smlouva je blíže specifikována v příloze. Dále jsou v příloze uvedeny příklady smluv s Kajmanskými ostrovy (GB) a Arubou (NL). I tyto smlouvy jsou však poměrně výjimečné.
 • Témata jednání - Např. tématy projednávanými během grónské návštěvy v ČR byly současná úprava poměrů mezi Dánskem a Grónskem, aspirace Grónska na samostatnost, možnosti těžby nerostných surovin v Grónsku, zkušenosti z rozdělení ČSFR, spory ohledně rozdělení podmořského území v Arktidě a Grónské nároky před komisí pro rozhraničení kontinentálního šelfu, zkušenosti ČR ze členství v EU a NATO. 
 • Hloubka vztahů -  Míra vztahů odpovídá potřebám.

Příklad smlouvy Dánsko - Grónsko:

 • Úroveň:            Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
 • Místo uložení:   Ministerstvo zahraničních věcí
 • Signatura:         L 776
 • Smluvní strany: Dánsko
 • Počet stran dokumentu:           
 • Platnost:           Platná
 • Přesný název dokumentu v českém jazyce:          Dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách na Grónsko sjednaná výměnou nót
 • Místo sjednání: Kodaň dne:      27.08.1929
 • Kodaň dne:      26.08.1929
 • Za ČR podepsal(a) v: Kodaň dne: 26.08.1929
 • jméno, funkce: Bohdan Pavlů, mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr ČSR v Dánsku
 • Za sml. stranu: Dánsko
 • Oficiální texty v jazyce: francouzština

Příklad smlouvy Spojené království - Kajmanské ostrovy:

 • Úroveň:            Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
 • Místo uložení:   Ministerstvo zahraničních věcí
 • Signatura:         L 11.301
 • Smluvní strany: Velká Británie
 • Počet stran dokumentu:            22 čj, 21 aj
 • Přílohy: 1 - Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy s přílohou - Seznam obdobných subjektů. Přiloženy jsou rovněž Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb a Rozhodnutí Rady 2004/587/ES ze dne 19. července 2004 o dni použitelnosti směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, na základě kterých je Smlouva prozatímně prováděna od 1. července 2005
 • Platnost:           Platná
 • Přesný název dokumentu v českém jazyce:          Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
  v cizím jazyce:  Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income between the Czech Republic and the Cayman Islands
 • Místo sjednání: Grand Cayman dne:      17.04.2005
 • Praha dne:      22.10.2004
 • Za ČR podepsal(a) v: Praha dne: 22.10.2004
 • jméno, funkce: Mgr. Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády a ministr financí
 • Za sml. stranu: Velká Británie
 • podepsal(a): Kenneth Jefferson, ministr financí
 • Oficiální texty v jazyce: angličtina, čeština

Příklad smlouvy Nizozemsko - Aruba:

 • Úroveň:            Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
 • Místo uložení:   Ministerstvo zahraničních věcí
 • Signatura:         L 11.293
 • Smluvní strany: Nizozemsko
 • Počet stran dokumentu:            12 aj,  překlad 4 čj
 • Přílohy: 1 - Smlouva mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a Českou republikou o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb s přílohou - Text čl. 7 Směrnice č. 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného
  /1 - Convention between the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba and the Czech Republic concerning the Automatic Exchange of Information about Savings Income in the Form of Interest Payments + annex - Article 7 Provisions relating to secrecy/
  Přiloženy jsou rovněž Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb a Rozhodnutí Rady 2004/587/ES ze dne 19. července 2004 o dni použitelnosti směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, na základě kterých je Smlouva prozatímně prováděna od 1. července 2005 ( sig. ad L 11.293 a)
 • Platnost:           Platná
 • Přesný název dokumentu v českém jazyce:          Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
  v cizím jazyce:  Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income and the Provisional Application thereof between the Czech Republic and the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba
 • Místo sjednání: Haag    dne:      09.11.2004
 • Praha   dne:      08.06.2004
 • Za ČR podepsal(a) v: Praha dne: 08.06.2004
 • jméno, funkce: Mgr. Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády a ministr financí
 • Za sml. stranu: Nizozemsko
 • podepsal(a): A.A. Tromp-Yarzagaray, zplnomocněná ministryně
 • Oficiální texty v jazyce: angličtina
.