Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o kopie ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

 

Žadatel se na MZV obrátil se žádostí o poskytnutí informací, konkrétně ve formě kopií všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle §22 zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné správě, k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádné rozsáhlé vyhledávání, žadatel netrval na poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle §22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné správě.

MZV poskytlo vyžádané informace v rozsahu let 2003–2015 v elektronické příloze odpovědi čj. 111230/2016 – TO.

Pokud se týká poskytnutí požadovaných informací za rok 2002, je třeba jejich poskytnutí odmítnout z důvodu jejich faktické neexistence. MZV v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, již provedl skartaci dokumentu (Zpráva o finanční kontrole) za 2002.

.