Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o víza pro ruskou občanku

 

Žádost ze dne: 29.4.2021

Dotaz:

Žádám o poskytnutí detailních informací z jakého důvodu nebylo uděleno krátkodobé Schengenské vízum za účelem zaměstnání.

Paní Deriienko získala na zastupitelském úřadu ČR v Kyjevě krátkodobé Schengenské vízum za účelem krátkodobého zaměstnání v roce 2019 na dobu 90 dnů (vízum č. 009717315), a přijela do ČR vykovávat výdělečnou činnost na základě povolení k zaměstnání a krátkodobého víza za účelem zaměstnání. V rámci platnosti víza se navrátila do domovské země.

Na začátku roku 2020 podala žádost o další schengenské krátkodobé vízum za účelem zaměstnání a obdržela vízum na zastupitelském úřadě Čr v Kyjevě
č. 010025095.

Bohužel vzhledem ke špatné pandemické situaci v ČR paní Deriiensko neodcestovala do ČR, ani nikam do EU, a vízum nebylo použito.

Tento rok paní Deriienko opět požádala o vízum za účelem zaměstnání, avšak bylo zamítnuto. Paní Deriienko obdržela pouze informaci, že je zapsána v Schengenském informačním systému jako nežádoucí osoba pro cesty do EU.

1) Jak je možné, že se její status v informačním systému změnil bez toho, aniž by opustila svoji domovskou zemi?

2) Žádám o informace, na jakém základě jí bylo vízum zamítnuto, když je zjevné, že nemohla porušit zákon, nebo spáchat jakýkoliv přestupek, nebo čin v žádné EU zemi, když se v ní fakticky nezdržovala.

3) Žádám zároveň o jakýkoliv druh výpisů a informací vedených o výše zmíněné osobě u cizinecké policie ČR a u zastupitelského úřadu v Kyjevě.

 

odpověď k bodu 1)

VO nemá požadovanou informaci ohledně změny statusu dané osoby k dispozici. Správcem údajů vložených do Schengenského informačního systému II (SIS II) je Policie ČR, u níž lze uplatnit právo na přímý přístup k informacím. Vedení záznamů o státních příslušnících třetích zemí za účelem odepření vstupu je upraveno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II).

odpověď k bodu 2)

Velvyslanectví ČR v Kyjevě žádost o schengenské vízum podanou dne
23. listopadu 2020
zamítlo v souladu s čl. 32 odst. 1 písm. a) bod v) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), tj. „žadatelka je osobou, na niž je v SIS veden záznam pro účely odepření vstupu“. V jednotném formuláři pro oznámení důvodů zamítnutí žádosti o udělení víza, prohlášení víza za neplatné nebo jeho zrušení, vydaném žadatelce A. Deriienko, zastupitelský úřad označil důvod č. 6 „o Vaší osobě je v Schengenském informačním systému (SIS) veden záznam pro účely odepření vstupu vložený CZE (název členského státu)“, tj. záznam do SIS vložila Česká republika.

Žádost o schengenské vízum podanou dne 2. února 2021 Velvyslanectví ČR v Kyjevě zamítlo v souladu s čl. 32 odst. 1 písm. a) bod ii) a písm. b) vízového kodexu, tj. „nebylo poskytnuto zdůvodnění účelu a podmínek předpokládaného pobytu“, „informace předložené za účelem prokázání účelu a podmínek předpokládaného pobytu nebyly spolehlivé“, „existují důvodné pochybnosti o spolehlivosti prohlášení učiněných ohledně podmínek pobytu“. V jednotném formuláři pro oznámení důvodů zamítnutí žádosti o udělení víza, prohlášení víza za neplatné nebo jeho zrušení, vydaném žadatelce A. Deriienko, zastupitelský úřad označil důvody č. 2, 10 a 11, protože na základě pohovoru provedeného se žadatelkou dospěl k závěru, že žadatelka nezná přesně okolnosti svého pobytu (místa práce, ubytování apod.) na území ČR.

odpověď k bodu 3)

a)      VO nedisponuje výpisy a informacemi, které jsou o žadatelce vedeny
u cizinecké policie.

b)     VO disponuje kopií vízových spisů čtyř žádostí uložených na Velvyslanectví ČR v Kyjevě, která Vám budou zaslána v listinné podobě na uvedenou adresu.

.