Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahraniční cesty pracovníků MZV

 

Žádost ze dne 2. 2. 2018.

1. Pokud byl pracovník MZV vyslán na zahraniční cestu v období 1.1. 2017 – 31.12. 2017, byla mu výše strávného vyplácena podle vyhlášky č. 366/2016 Sb., tudíž  prostřednictvím stanovených základních sazeb pro jednotlivé země?

2. Pokud bylo pracovníkovi MZV během jeho zahraniční cesty poskytnuto bezplatné jídlo, byla výše základní sazby strávného tímto jídlem snížena?

3.  Pokud bylo pracovníkovi MZV během jeho zahraniční cesty poskytnuto bezplatné jídlo a výše základní sazby strávného byla tímto jídlem snížena, o kolik procent byla snížena, s ohledem na množství bezplatně poskytnuté stravy?

4. Přesné informace o všech útratách proplacených v rámci zahraniční cesty (tzn. částka, datum a účel platby) všech pracovníků MZV během jejich zahraničních cest v období 1.1. 2017 – 31.12. 2017.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací:  

ad 1. 

Pracovníkům MZV bylo na zahraniční cesty  v r. 2017 vypláceno stravné dle vyhlášky MF ČR č. 366/2016 Sb.  

ad 2. 

V případě poskytnutí bezplatného jídla je stravné při předložení vyúčtování služební cesty kráceno.

ad 3. 

Stravné je kráceno dle novely Zákoníku práce č. 365/2011 Sb.  

Za jedno bezplatně poskytnuté jídlo v kalendářním dni se krátí stravné následovně: 

70% stravného, trvá-li cesta 1 až 12 hod. v kalendářním dni 

35% stravného, trvá-li cesta 12 až 18 hod. v kalendářním dni 

25% stravného, trvá-li cesta déle než 18 hod. v kalendářním dni

ad 4.
MZV poskytuje zaměstnancům náhradu prokázaných výdajů za ubytování do výše stanoveného ubytovacího limitu. Dále MZV poskytuje náhradu nutných vedlejších výdajů dle předložených dokladů (např. místní doprava v zahraničí, doporučená očkování, pohonné hmoty, dálniční poplatky). Celkové náklady na zahraniční služební cesty pracovníků MZV činily v období 1.1. 2017 – 31.12. 2017 57.579.594,86 Kč.

.