Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

 

Dotaz 1: Delegovaná spolupráce

  • Zapojila se ČR v období 2010 – 2015 do delegované spolupráce? Pokud ano, jak konkrétně? Pokud ne, z jakého důvodu?
  • Ve Střednědobém vyhodnocení Koncepce ZRS ČR na období 2010 -2017 je uvedeno, že ČR pracovala na zkvalitnění systému ZRS tak, aby zapojení do delegované spolupráce bylo možné. Jaké konkrétní kroky ČR podnikla pro zkvalitnění systému ZRS v této oblasti?

Odpověď: ČR se do delegované spolupráce nezapojila. Pro to, aby tak mohla učinit, je třeba, aby implementační agentura ZRS ČR – Česká rozvojová agentura (dále ČRA) – obdržela akreditaci pro delegovanou spolupráci EU. ČRA se nachází od roku 2016 v procesu auditu pro delegovanou spolupráci EU. Ukončení auditu se předpokládá v roce 2017; na základě úspěšně vykonaného auditu a získání akreditace pak začne ČRA podnikat příslušné procesní a organizační kroky k zapojení se do delegované spolupráce EU.

Dotaz 2: Mikrofinancování

  • Bylo v rámci ZRS ČR v období 2010 – 2015 využito mikrofinancování? Pokud ano, jak konkrétně? Pokud ne, z jakého důvodu?

Odpověď: V rámci vládních programů zahraniční rozvojové spolupráce (dále ZRS) a humanitární pomoci  ČR (dále HP ČR)  není tento nástroj využíván. Obdobné nástroje lze nalézt v konkrétních projektech českých nevládních organizací, které jsou prostřednictvím ZRS nebo HP ČR financovány (pokud tento nástroj předkládající nezisková organizace pro projekt navrhne a hodnotící komise schválí v rámci stanovených kritérií, kterými jsou přínos pro příjemce, schopnost realizátora zajistit realizaci, hospodárnost a účelnost.

  • V Koncepci ZRS na období 2010 - 2017 je uvedeno, že lze o využití mikrofinancování v rámci české ZRS uvažovat po zpracování metodiky a přijetí příslušných opatření. Byla tedy nějaká metodika zpracována a nějaká opatření v tomto směru přijata? Pokud ano, tak jaká? Ve Střednědobém vyhodnocení Koncepce není o mikrofinancování žádná informace.

Odpověď: Samostatná metodika pro mikrofinancování zpracována nebyla, protože MZV ani ČRA samostatně nástroje pro mikrofinancování neuplatňují – viz odpověď výše.

Dotaz 3: Zvýhodněné exportní úvěry :

  • Byly v období 2010 – 2015 využity v rámci ZRS ČR zvýhodněné exportní úvěry? Pokud ano, jak konkrétně? Pokud ne, z jakého důvodu?

Odpověď: Agenda zvýhodněných exportních úvěrů nepatří do gesce MZV, ale ministerstva financí. Dle nám dostupného sdělení ministerstva financí není pro uplatňování této modality ZRS k dispozici ani příslušná legislativa, ani vhodná finanční instituce.

Dotaz 4: Všeobecná rozpočtová podpora

  • v Informacích o ZRS za rok 2012 je uvedeno, že všeobecná rozpočtová podpora nebyla realizována, v tabulce ODA je však uvedena částka 0,98 mil. Kč nebo také 1,00 mil. Kč, byla či nebyla rozpočtová podpora za rok 2012 poskytnuta?

Odpověď: ČR v roce 2012 všeobecnou rozpočtovou podporu neposkytla. Doplňujeme, že ze žádosti není přesně zřejmé, k jaké tabulce žadatelka odkazuje. V tabulkách ODA, které MZV publikuje na své webové stránce, není za rok 2012 uvedená částka obsažena.

  • Byla ve sledovaném období 2010 – 2015 poskytnuta sektorová podpora? Pokud ano, jak konkrétně? Pokud ne, z jakého důvodu?

Odpověď: Sektorová podpora poskytnuta nebyla. Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2010 – 2017 nepatří sektorová podpora mezi prioritní nástroje ZRS, ani nebyla v rámci implementace ZRS ČR jako nástroj poptávána. ČR upřednostňuje v daném období jiné formy pomoci, které považuje vzhledem ke své pozici menšího dárce za efektivnější a přínosnější.

Dotaz 5: Humanitární pomoc – Afghánistán

  • Byla v r. 2014 a 2015 poskytnuta Afghánistánu humanitární pomoc? Pokud ano, v jakém objemu?

Odpověď: V letech 2014-15 nebyla z humanitárního rozpočtu MZV poskytnuta humanitární pomoc Afghánistánu.

.