Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Žádost ze dne 21. 3. 2019.

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) dne 21. 3. 2019, kterou požadujete poskytnutí „detailního popisu postupu jakým MZV hledá elektronickou verzi spisu, jehož spisovou značku zná a o nějž je na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáno.“

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

V případě požadavku na vyhledání určitého spisu na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je osloven příslušný odbor, do jehož gesce spis náleží. Tento gestorský odbor následně provede finanční kalkulaci, kolik jeho pracovníků a za kolik pracovních hodin vyjme nad rámec jejich běžných pracovních povinností spis z archivu a připraví jeho anonymizovanou podobu ve smyslu § 8a zákona č. 106/1999 Sb. K uhrazení výše uvedených nákladů za vyhledání informací vyzve na základě § 17 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., žadatele tiskový odbor. Po uhrazení stanovené platby je možné žadateli takto zpracovanou kopii spisu poskytnout.

.