Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žaloba ČR ve věci směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

 

Žádost ze dne 4. 12. 2019

V návaznosti na Vaši žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručenou Ministerstvu zahraničních věcí ČR (dále MZV) dne 4. 12. 2019 Vám sdělujeme, že MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o částečném poskytnutí informací.

Zasíláme Vám dokumenty České republiky, Soudního dvora Evropské unie a dále těch účastníků řízení, s jejichž poskytnutím vyslovily příslušné osoby souhlas ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Co se týče dokumentů ostatních účastníků řízení, jakož i některých osobních údajů v poskytovaných dokumentech, odkazujeme Vás laskavě na rozhodnutí o odmítnutí části žádosti č. j. 145592-4-II/2019-TO, které Vám bylo zasláno datovou schránkou.

Dále uvádím, že v dané věci nenechalo MZV vypracovat žádné externí analýzy, dobrozdání či jiné podklady.

přílohy

Poskytované dokumenty 174 MB zip (Komprimovaný soubor) 19.12.2019

.