Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Znalecké posudky vypracované v souvislosti s prodejem Lobkovického paláce

 

Ministerstvo zahraničních věcí vypsalo v roce 2011 výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování znaleckého posudku o ceně nemovitého majetku“. Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky byla nejnižší cena za vypracování znaleckého posudku o ceně nemovitého majetku, který musel splňovat parametry dané zadávacími podmínkami.

Vzhledem k požadavku ministerstva financí předložení dvou nezávislých znaleckých posudků bylo plnění veřejné zakázky zadáno dvěma uchazečům, kteří podali nejnižší a druhou nejnižší nabídkovou cenu. Ministerstvo zahraničních věcí zaplatilo za vypracování znaleckých posudků celkem 690 840 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje jak splnění předmětu smlouvy uzavřené na základě výsledku původního výběrového  řízení, tak přepracování posudků dle požadavků ministerstva financí a ministerstva kultury.

Znalecké posudky byly předloženy ministerstvu financí a ministerstvu kultury. Uvedená ministerstva přizvala ministerstvo zahraničních věcí k několika třístranným konzultacím, na kterých vznesla svoje připomínky k posudkům a nastínila možnou metodiku k přepracování znaleckých posudků. Na základě těchto připomínek byly původní znalecké posudky jejich autory dopracovány a doplněny.

Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé připomínky a stanoviska byly vznášeny zejména v rámci konzultací, a ne oficiální písemnou formou, není možno kopie těchto připomínek a stanovisek dotčených subjektů poskytnout.

Ministerstvo zahraničních věcí disponuje pouze jedním oficiálním vyjádřením ministerstva financí. Vzhledem ke skutečnosti, že toto vyjádření slouží jako podklad pro stále probíhající jednání s německou stranou, není zatím možné je poskytnout, a to s odkazem na § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., kdy se jedná o dočasné omezení poskytnutí informace.

.