Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ZÚ Hanoj - telefonické objednávání termínů

 

Žádost ze dne 3. 7. 2018.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací. Tímto se také považuje za vyřízenou identická žádost o informaci podaná dle zákona č.  106/1999 Sb. zaslaná Velvyslanectví České republiky v Hanoji.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující:

1) Jakým způsobem jsou hovory přesměrovány na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, zda je toto přesměrování plně automatické či zda jej činí pracovník velvyslanectví?

Telefonní linka je na dobu objednávání přesměrována na MZV do Prahy, a to manuálně před zahájením objednávání na základě pokynu MZV.

2) Zda se na telefonním aparátu velvyslanectví zobrazují telefonní čísla volajícího?

Ne, je zobrazeno tel. číslo MZV, kam jsou telefonáty přesměrovány.

3) Jak dlouho trvá přesměrování hovorů, zda čas spojení začne běžet dovoláním se na telefonní číslo zastupitelského úřadu, tedy před přesměrováním nebo tento čas začne běžet až po přijmutí hovoru MZV ČR?

Linka je přesměrována před zahájením objednávání a její přesměrování je ukončeno na základě pokynu MZV po naplnění kapacity volných termínů, tj. hovory jsou spojeny přímo na MZV v Praze.

4) Pokud volám z ČR je mi účtováno volání do zahraničí nebo vnitrostátní hovor?

Objednávání termínu je určeno pro žadatele z Vietnamu, kteří se zdržují ve Vietnamu. Stejným způsobem je řešeno objednávání ve všech zemích, tj. na místní telefonní číslo tak, aby bylo co nejvíce přístupné žadatelům v místě zastupitelského úřadu.

5) Zda se po přijetí hovoru ozve zaměstnanec MZV nebo automat a co je volajícímu sděleno?

Ozve se zaměstnanec MZV v Praze hovořící vietnamsky. Tento oznámí, že se dotyčný dovolal na MZV v Praze a ptá se na údaje nutné k objednání termínu, tj. jméno a příjmení, číslo cestovního pasu a telefonní/e-mailové spojení na žadatele. Následně žadateli sdělí datum a čas, ve kterém se má žadatel dostavit na Velvyslanectví České republiky v Hanoji k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

6) Jak řešit situaci, když je hovor přijat, minuty nabíhají, ale linka je hluchá?

Tuto situaci je třeba řešit s Vietnamským operátorem, který poskytuje telefonní připojení, neboť chyba se nevyskytuje na straně zastupitelského úřadu nebo MZV.

7) Pokud je hovor přijat, ale na lince se nikdo neozve, mám okamžitě hlásit požadované informace k objednání termínu?

V  případě, že se žadatel dovolá, na lince je mu sděleno vietnamsky, že se dovolal na MZV v Praze a je požádán o kompletní údaje. viz. odpověď na otázku č. 5.

8) Zda se nahrávají všechny přijaté hovory?

Ano.

9) Po jak dlouhou dobu se uchovávají nahrávky telefonických hovorů?

Po dobu 2 let.

10) Po jak dlouhé době je naplněna kapacita objednání 22 míst týdně od započetí objednávání, čas poslední telefonické objednávky?

Objednávání bylo prováděno na následující dva týdny. Objednávání je zahájeno vždy přesně v 9:00 SEČ. Objednávání je ukončeno, jakmile je kapacita naplněna.

dne 7.6. 2018 v 10:20 SEČ

dne 19.6.2018  v 10:13 SEČ

11) Jakým způsobem jsou řazeny příchozí hovory?

V pořadí, v jakém se žadatelé dovolají.

12) Je přijat vždy jeden telefonát nebo je přijato více telefonátů, kdy každý následující musí čekat, až se mu ve sluchátku ozve osoba pověřená přijímáním objednávky?

Je přijat vždy jen jeden hovor.

13) Kolik pracovníků a kolik tel. linek na MZV ČR je určeno pro příjem objednávek ke stanovení?

Jeden pracovník a jedna telefonní linka.

14) Zda se zobrazují na telefonním aparátu MZV telefonní čísla volajícího žadatele o sjednání termínu?

Ano.

.