Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ZÚ Hanoj - získání alfanumerického kódu

 

Žádost ze dne 27. 6. 2018.

MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo a rozhodlo o poskytnutí informací.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující:

1. Čím konkrétně je podloženo podezření na manipulaci e-mailového objednávání cizím subjektem?

Podezření na manipulaci je podloženo zjištěním, že po zveřejnění alfanumerického kódu, který je předpokladem řádně odeslané žádosti o stanovení termínu, byly webové stránky Velvyslanectví České republiky v Hanoji nedostupné.

2. Jaká opatření jsou přijata, aby se neopakovalo v budoucnosti rušení zaslaných žádostí o stanovení termínů k osobnímu podání žádostí?

MZV prověřuje důvody nedostupnosti webových stránek a ve spolupráci s providerem webových stránek činí opatření k zamezení možnosti blokace či výpadku (nedostupnosti) webových stránek zastupitelského úřadu.

3. Která konkrétní osoba je oprávněna rozhodovat o zrušení objednávek ke stanovení termínu k osobnímu podání žádostí?

JUDr. Martin Smolek, náměstek Sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí ČR

4. Která konkrétní osoba rozhoduje o termínech pro vyvěšení alfanumerických kódů k objednání termínu k osobnímu podání žádostí?

V rámci organizace chodu konzulárního úseku Velvyslanectví České republiky v Hanoji zajišťuje plnění tohoto úkolu Mgr. Olga Chojnacka, vedoucí konzulárního oddělení.

5. Kdo a jakým způsobem vkládá na server MZV, respektive na webové stránky Velvyslanectví ČR v Hanoji, alfanumerický kód a které osoby k tomuto kódu mají před jeho zveřejněním přístup?

V rámci organizace chodu konzulárního úseku Velvyslanectví České republiky v Hanoji zajišťuje plnění tohoto úkolu Mgr. Olga Chojnacka, vedoucí konzulárního oddělení.

6. Jakým způsobem a v jakém časovém intervalu před zveřejněním je tento alfanumerický kód?

Alfanumerický kód je vygenerován automaticky v rámci funkcionality e-mailové schránky, jejímž prostřednictvím jsou přijímány objednávky termínů k přijetí žádosti o pobytové oprávnění na Velvyslanectví České republiky v Hanoji. Časový interval není stanoven, řídí se organizací činnosti ZÚ dle aktuálního vytížení.

7. Jak dlouhé časové období uběhne od vytvoření alfanumerického kódu, předaní osobě, která za jeho zveřejnění zodpovídá do jeho vyvěšení na webové stránky zastupitelského úřadu?

V rámci organizace chodu konzulárního úseku Velvyslanectví České republiky v Hanoji zajišťuje všechny uvedené úkony Mgr. Olga Chojnacka, vedoucí konzulárního oddělení. Časový úsek není určen.

8. Zda je správcem webových stránek zastupitelského úřadu pracovník Velvyslanectví České republiky v Hanoji nebo zda tyto webové stánky spravuje osoba působící v České republice?

Správcem webových stránek Velvyslanectví České republiky v Hanoji je pracovník tohoto zastupitelského úřadu.

9. Která konkrétní osoba zajišťuje aktualizaci informací na webových stránkách Velvyslanectví České republiky v Hanoji a kdo k těmto aktualizacím dává pokyn?

Aktualizaci webových stránek ve vztahu ke zveřejnění příslušného alfanumerického kódu zajišťuje Mgr. Olga Chojnacka, vedoucí konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Hanoji.

10. Na základě čeho nastala situace, kdy aktualizace informace zveřejněné na stránkách Velvyslanectví ČR v Hanoji dne 27.06.2018 v 5:00 hod proběhla již v 04:54 hod. téhož dne, když aktualizace je vždy čerstvějšího data a hodiny?

Zveřejnění a aktualizace informací dne 27.6.2018 proběhla standardním způsobem, zveřejněné časy odpovídají technickým parametrům systému.

.