Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ZÚ Santiago de Chile – rekonstrukce objektu ZÚ – stavební práce II – Žádost o nahlédnutí do dokumentace k zadávacímu řízení

 

Žádost z 23. 6. 2017.

1. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o nahlédnutí do kompletní dokumentace k zadávacímu řízení vč. písemné zprávy zadavatele, nahlédnutí do protokolů z otevírání obálek příp. z hodnocení nabídek, a

2. dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o nahlédnutí do nabídek ostatních uchazečů, konkrétně však do nabídky uchazeče se sídlem v Chile, kterého při otevírání obálek zastupoval p. Václav Svoboda a jež předložil nižší cenovou nabídku.

V bodě b) odkazujeme na samostatný dopis ředitelky Tiskového odboru čj. 110156/2017-TO, který je přiložen v příloze.

K bodu a) sdělujeme, že uvedená veřejná zakázka není zadávána v zadávacím řízení ve smyslu § 30 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a nevztahují se na ni tedy ustanovení, týkající se postupů v zadávacím řízení.     

V této souvislosti upozorňujeme, že na nabídky dodavatelů podané v rámci výběrového řízení a další informace, které zadavatel nebo hodnotící komise získá od třetí osoby při plnění úkolů ve výběrovém řízení, se vztahuje povinnost mlčenlivosti do doby doručení oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům.

Z tohoto důvodu Vám můžeme v současnosti umožnit pouze nahlédnutí do protokolu z otevírání obálek. Poté, co obdržíte oznámení o výběru dodavatele a zadavatel vytvoří zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, bude účastníkům výběrového řízení umožněno nahlédnout také do této zprávy.   

.