Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

   česky      english     

Advanced search

Skip to menu

Article notification Print Decrease font size Increase font size

The MFA Welcomes the Statement of Chancellor Schroeder in Warsaw

 

In this context, the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic welcomes the fact that Chancellor Gerhard Schroeder refused to support the claims made by certain German expellee organizations, especially in the field of property rights. (04/08/2004)

unofficial translation

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic welcomes the statement made by Federal Chancellor Schroeder on the occasion of the 60th anniversary of the Warsaw Uprising.

The Ministry of Foreign Affairs appreciates the fact that, for the first time ever, a German Federal Chancellor personally attended a Warsaw Uprising commemoration and paid tribute to the victims, and that on this occasion he made a fundamental statement on the historical events of World War II. In this context, the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic welcomes the fact that Chancellor Gerhard Schroeder refused to support the claims made by certain German expellee organizations, especially in the field of property rights.

The Ministry of Foreign Affairs regards the Federal Chancellor´s statement as a very important step towards further strengthening of political and legal certainties in European states, especially in the light of certain attempts to misinterpret the results of World War II and to question the related facts established in international law. These certainties represent the main basis for further reflection on the tragic events of the war and for overcoming the historical burdens in relations between European nations.

Related Articles:


Full Official Text of the MFA Declaration in Czech:

Ministerstvo zahraničních věcí oceňuje skutečnost, že se poprvé v historii německý spolkový kancléř osobně zúčastnil připomínky výročí varšavského povstání a uctění jeho obětí a že se při této příležitosti zásadním způsobem vyjádřil k historickým událostem druhé světové války. MZV ČR v této souvislosti vítá, že kancléř Gerhard Schröder odmítl podporu nároků vznášených zejména v majetkoprávní oblasti určitou částí německých vysídleneckých organizací.

Vyjádření spolkového kancléře považuje ministerstvo zahraničních věcí za velmi důležitý krok v procesu dalšího posilování politických a právních jistot evropských států, zejména s ohledem na některé snahy o dezinterpretaci výsledků druhé světové války a na zpochybnění mezinárodněprávních skutečností s nimi spojených. Právě tyto jistoty představují hlavní východisko k dalšímu prohlubování dějinné reflexe tragických událostí této války a k překonání historických zátěží ve vztazích mezi evropskými národy.

.