Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

   česky      english     

Advanced search

Skip to menu

Article notification Print Decrease font size Increase font size

Declaration on the meeting of COLAT concerning Cuba

 

The EU member states, with the active participation of the Czech delegation and in the interest of a more effective defence of human rights in Cuba, have reached a consensus concerning the strenghtening of the dialogue and cooperation of the EU with the Cuban opposition on the island. (18:15, 2004/12/14)

The EU member states, with the active participation of the Czech delegation and in the interest of a more effective defence of human rights in Cuba, have reached a consensus concerning the strenghtening of the dialogue and cooperation of the EU with the Cuban opposition on the island.

The EU Committee on Latin America (COLAT) is the lowest expert level in the EU evaluating the EU relations with Cuba. The issue of future relations with Cuba will continue to be negotiated in corresponding EU organs. The final decision will be adopted by the General Affairs and External Relations Council (GAERC).

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic will continue to pay attention to the state of human rights in Cuba and to the communication with the representatives of civil society.


UNOFFICIAL TRANSLATION. The official text in Czech can be found here:

Prohlášení MZV ČR k jednání pracovní skupiny Rady EU o Kubě

Členské státy EU, za aktivní účasti delegace ČR, dosáhly v zájmu efektivnější ochrany lidských práv na Kubě konsensu ohledně posílení dialogu a spolupráce EU s vnitřní kubánskou opozicí.

Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku (COLAT) je nejnižší expertní úrovní posuzování vztahů EU s Kubou v Evropské unii. Téma dalších vztahů s Kubou bude i nadále předmětem jednání v příslušných orgánech EU a konečné rozhodnutí bude přijato Radou ministrů pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR bude i nadále věnovat pozornost stavu dodržování lidských práv na Kubě a komunikaci se zástupci občanské společnosti.

.