česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ZÚ Kábul pomáhá prostřednictvím Malých lokálních projektů

V roce 2015 realizoval zastupitelský úřad Kábul čtyři Malé lokální projekty financované z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Provision of education facilities to Abdul Rauf Binawa High School

Provision of education facilities to Abdul Rauf Binawa High School

1.Vzdělávání stále zůstává prioritním sektorem ZRS ČR a projekt poskytnutí vzdělávacích zařízeních a prostor pro školu Abdul Rauf Binawa je jasným důsledkem důrazu na konkrétní výsledky snahy naplnit cíle výstavby a vybavení vzdělávacích zařízeních. Pomoc škole Abdul Rauf Binawa prostřednictvím MLP dále podporuje snahu o zlepšení celkové úrovně a dostupnosti afghánského vzdělávacího systému. Nejenže se jedná o prioritu ZRS ČR, ale také o klíčovou součást rozvoje Afghánistánu.

 

Quality improvement of Energy Education in Energy Department of Engineering School at Kabul University

Quality improvement of Energy Education in Energy Department of Engineering School at Kabul University

2. Projekt nákupu vybavení pro fakultu energetiky kábulské univerzity přispěl výraznému posílení vzdělávacích, praktických a technických kapacit této nově vzniklé fakulty.  Kábulská univerzita je jedna z největších vzdělávacích institucí v Afghánistánu, která výrazně přispívá k sektoru vzdělávání, jenž je prioritou v rámci ZRS ČR. Kábulská univerzita je také nejprestižnější univerzitou, jejíž absolventi nastupují na různé rezorty v rámci afghánského státního aparátu. Z tohoto důvodu tento projekt přispěl k průřezovém tématům správy věcí veřejných a posilování kapacit afghánské státní správy.

Detox centre and development of Shefa Curative Clinic (working with drug users)

Detox centre and development of Shefa Curative Clinic (working with drug users)

3.Afghánistán je největším producentem opia na světě a tímto důsledkem je afghánská společnost dlouhodobě sužována nadměrným užíváním heroinu.  Díky výraznému navýšení absorpční kapacity kliniky Shefa pro drogově závislé došlo k relevantnímu řešení potřeby léčby drogově závislých. Nedostatečná kapacita společně s nevyhovujícím vybavení je stěžejním problémem většiny institucí zabývajících se drogovou problematikou. Kromě relevantní potřeby práce s drogové závislými v Afghánistánu se také jedná o průřezové téma ZRS ČR - prevence drogových závislostí a s nimi spojené kriminality a zdravotních dopadů.

Construction of Animal Clinic for Balkh Agriculture and Veterinary Institute

Construction of Animal Clinic for Balkh Agriculture and Veterinary Institute

4.Projekt stavby veterinární kliniky umožnil nejen vzdělávání budoucích veterinářů, ale zároveň se stal i místem, kam místní zemědělci mohou přivézt svá zvířata. Tímto se jim dostane odborné péče, vybavení a poradenské činnosti na jednom centralizovaném pracovišti. Jedná se o úspěšnou kombinaci dvou hlavních priorit ZRS ČR - zemědělství a vzdělávání. Zemědělské vzdělávání je stále nedůležitějším faktorem v rámci ekonomického rozvoje, jelikož přibližně 70% afghánské populace je zaměstnáno v zemědělství.