українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důležité upozornění pro žadatele o vízum/pobyt za účelem studia

Víza související s žádostmi o pobytová oprávnění za účelem studia již lze opět vyznačovat. Stále však nelze vyznačovat víza za účelem jiné vzdělávací aktivity.
 

A. Od 21. června 2021 lze vydávat dlouhodobá víza za účelem studia či dlouhodobá víza pro převzetí povolení k pobytu za účelem studia v  případě, že se jedná o studium dle § 64 písm. a) zákona o pobytu cizinců na akademický/školní rok 2021/2022. Jedná se tedy především o studium přípravných kursů k následnému akreditovanému studiu na vysoké škole či studium akreditovaného programu na vysoké škole.

Žadatelé, kterých se tato změna týká, budou vyrozuměni o možnosti vyzvednutí víza automaticky na email, který uvedli ve své žádosti.

B. Žadatelé, kterým byla žádost povolena na školní rok 2020/2021 a

  1. platnost jejich dlouhodobého víza či dlouhodobého pobytu ještě nevypršela a nemohlo jim být dosud s ohledem na předchozí ochranná opatření vyznačeno, 
  2. již při podání žádosti předložili doklad o přijetí ke studiu, v němž je obsažen i akademický/školní rok 2021/2022
  3. mají dále zájem pokračovat ve studiu

se v době platnosti svého pobytového oprávnění mohou v době od 10:00 do 12:00 hodin dostavit bez předchozího zápisu na konzulární oddělení , kde předloží

  • cestovní pas
  • doklad o ubytování na akademický/školní rok 2021/2022 (originál nebo úředně ověřená kopie).

Upozorňujeme, že pokud žadatel dokládal při podání žádosti např. studium přípravného jazykového kurzu (s navazujícím studiem v 1. ročníku akreditovaného programu na  vysoké škole, který měl probíhat v roce 2020/2021 nebo na jaře 2021, následně nemohl vízum převzít, nemůže tento postup využít a musí si podat zcela novou žádost. Postup není také určen pro žadatele, kteří v akademickém/školním roce 2020/2021 absolvovali přípravný jazykový kurs online a na základě jeho úspěšného zakončení byli v letošním roce přijati k následnému studiu akreditovaného oboru na vysoké škole. I ti si musejí podat zcela novou žádost.

U  žádostí, podaných za účelem jiné vzdělávací aktivity (ostatní), zatím stále nelze vízum vydat.