українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Aktuality

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 22. října krizové opatření, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR. více ►

Současná pravidla vízové činnosti konzulárního oddělení

Od pondělí 1.6.2020 konzulární oddělení v omezené míře obnovuje svou vízovou činnost s tím, že budou přijímány pouze níže uvedené typy žádostí. Žádosti o registraci u jiných pobytových titulů než u těch, kde je to výslovně uvedeno v pokynech… více ►

Pozastavení registrace na dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání

Registrace k podávání žádostí o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání v období od 15. října do 15. listopadu 2020 byla ukončena dne 7. října 2020 v 12.22 hodin ukrajinského času. více ►

Pozastavení registrace a podávání žádostí o dlouhodobá víza za účelem jiné vzdělávací aktivity

Pozastavení registrace a podávání žádostí o dlouhodobá víza za účelem jiné vzdělávací aktivity. více ►

Dne 28. září 2020 vypršel zákaz vstupu cizinců na území Ukrajiny

Nařízením vlády Ukrajiny č. 641 zavedený zákaz vstupu cizinců ztratil dnem 28. 9. 2020 platnost. Zákaz nebyl prodloužen, proto jeho platnost skončila tak, jak bylo původně stanoveno. více ►

Nový objednávací systém na schengenská víza na Ukrajině: objednání na základě předplacení servisního poplatku

Registrace pro podávání žádostí o krátkodobá víza bude obnovena dne 20. října 2020 a bude probíhat novým způsobem. více ►

Změny ve vízové praxi a nový způsob hlášení příjezdu do ČR

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 18. 9. 2020 zavádí novou povinnost vyplnit před odjezdem do ČR webový formulář, zpřísňuje zákaz volného pohybu osob. více ►

Víza a pracovní povolení s vypršenou platností během nouzového stavu

Informace pro cizince, kteří se nacházejí v ČR a jejichž víza či povolení k zaměstnání vypršela během nouzového stavu. více ►

Pravidla pro vstup nově příjíždějících cizinců do ČR

Upozorňujeme na stále platná omezení v příjezdu cizinců do ČR na dlouhodobá víza a dlouhodobá či trvalá povolení k pobytu. Před odjezdem si proto v každém případě ověřte v den Vašeho plánovaného příjezdu platná pravidla pro vstup cizinců na… více ►

Doporučení MZV ČR k cestám do zahraničí

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. více ►

Otevření vízových center

Pouze pro předem registrované žadatele. více ►

Nevyužitá schengenská víza a zastavené žádosti o schengenské vízum z důvodu nouzového stavu

Lze opětovně požádat o schengenské vízum, a to bez úhrady vízového poplatku, v okamžiku, kdy takové podání bude možné. více ►

Umožnění vstupu na území ČR držitelům D/VR víz (dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu) a sezónním zaměstnancům

Cizincům držitelům D/VR víza, tedy dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu, a sezónním zaměstnancům bude dle článku I. bodu 1 písm. n) Usnesení vlády ČR č. 511 ze dne 4. května 2020 umožněn vstup na území České republiky po… více ►

Okamžité zastavení příjmu žádostí o víza a pobyty a omezení úředních hodin

S okamžitou platností se až do odvolání zastavuje příjem žádostí o víza, dlouhodobé pobytové tituly, žádostí o potvrzení příslušnosti ke krajanské komunitě, nové přezkoumání důvodů neudělení víza, včetně objednávání k podávání žádostí o… více ►

Novela vízového kodexu

Dne 2. února 2020 nabude účinnosti novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. více ►

Kvóty pro zaměstnaneckou migraci

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncepci cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Informace o organizaci příjmu žádostí o zaměstnanecké karty a mimořádná pracovní víza na zastupitelských úřadech České republiky v Ukrajině

Zvýšení počtu přijímaných žádostí o zaměstnanecké karty a pravidla místní příslušnosti

Příští zastávka - Česká republika

Rozhodování o žádostech o víza nad 90 dnů a o povolení k pobytu je dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v aktuálním znění, plně v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, konkrétně jeho odboru azylové a migrační… více ►

Velvyslanectví ČR v Kyjevě varuje před podvodnými zprostředkovateli zaměstnání

atencao_1

Velvyslanectví ČR v Kyjevě upozorňuje, že na internetových stránkách http://work.ua je nabízeno zprostředkování zaměstnání v zahraničí. Více informací lze následně získat od jistého Andreje Nytyevského (mobil: +420792441350, skype: andrei… více ►

Podmínky legálního vysílání občanů třetích států do ČR k poskytování služeb v rámci EU

Důležité upozornění pro pracovníky z Ukrajiny a jejich zaměstnavatele více ►

Osvobození státních příslušníků Ukrajiny od vízové povinnosti při překračování vnějších hranic EU

S účinností od 30.5.2017 konzulární oddělení nepřijímá žádosti oschengenské vízum občanů Ukrajiny podané s biometrickým pasem, má-li být plánovaná cesta uskutečněna od 11.6.2017, s výjimkou žádostí o schengenské vízum za účelem výdělečné… více ►

ČR umožňuje vysoce kvalifikovaným Ukrajincům rychlejší příjem žádostí o české zaměstnanecké karty