українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Aktuality

Okamžité zastavení příjmu žádostí o víza a pobyty a omezení úředních hodin

S okamžitou platností se až do odvolání zastavuje příjem žádostí o víza, dlouhodobé pobytové tituly, žádostí o potvrzení příslušnosti ke krajanské komunitě, nové přezkoumání důvodů neudělení víza, včetně objednávání k podávání žádostí o… více ►

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci prevence šíření koronaviru

Ministr zdravotnictví vydal dne 10. března 2020 mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření koronaviru na území České republiky. Toto opatření se vztahuje na všechny cizince, kteří nemají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nebo tam nepracují. více ►

Doporučení k cestám do zahraničí po vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

V návaznosti na usnesení o vyhlášení nouzového stavu rozhodla vláda o přijetí krizových opatření včetně zákazu cestování do rizikových zemí. více ►

Novela vízového kodexu

Dne 2. února 2020 nabude účinnosti novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. více ►

Kvóty pro zaměstnaneckou migraci

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncepci cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Od 16. března 2020 platí zákaz vstupu cizinců na území České republiky

Od 16.3.2020 00:00 hodin bude vstup na území České republiky povolen pouze cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. více ►

Informace o organizaci příjmu žádostí o zaměstnanecké karty a mimořádná pracovní víza na zastupitelských úřadech České republiky v Ukrajině

Zvýšení počtu přijímaných žádostí o zaměstnanecké karty a pravidla místní příslušnosti

Příští zastávka - Česká republika

Rozhodování o žádostech o víza nad 90 dnů a o povolení k pobytu je dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v aktuálním znění, plně v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, konkrétně jeho odboru azylové a migrační… více ►

Velvyslanectví ČR v Kyjevě varuje před podvodnými zprostředkovateli zaměstnání

atencao_1

Velvyslanectví ČR v Kyjevě upozorňuje, že na internetových stránkách http://work.ua je nabízeno zprostředkování zaměstnání v zahraničí. Více informací lze následně získat od jistého Andreje Nytyevského (mobil: +420792441350, skype: andrei… více ►

Podmínky legálního vysílání občanů třetích států do ČR k poskytování služeb v rámci EU

Důležité upozornění pro pracovníky z Ukrajiny a jejich zaměstnavatele více ►

Osvobození státních příslušníků Ukrajiny od vízové povinnosti při překračování vnějších hranic EU

S účinností od 30.5.2017 konzulární oddělení nepřijímá žádosti oschengenské vízum občanů Ukrajiny podané s biometrickým pasem, má-li být plánovaná cesta uskutečněna od 11.6.2017, s výjimkou žádostí o schengenské vízum za účelem výdělečné… více ►

ČR umožňuje vysoce kvalifikovaným Ukrajincům rychlejší příjem žádostí o české zaměstnanecké karty