українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Aktuality

Změny ve vízové praxi a povinnost PCR testu po příjezdu do ČR

PCR test na COVID-19 je nutné podstoupit v ČR. Nově bude vyžadováno prohlášení zaměstnavatele nebo vzdělávací instituce. více ►

Částečné obnovení vízové činnosti konzulárního oddělení

Od pondělí 1.6.2020 konzulární oddělení v omezené míře obnovuje svou vízovou činnost s tím, že budou přijímány pouze níže uvedené typy žádostí. Žádosti o registraci u jiných pobytových titulů než u těch, kde je to výslovně uvedeno v pokynech… více ►

Víza a pracovní povolení s vypršenou platností během nouzového stavu

Informace pro cizince, kteří se nacházejí v ČR a jejichž víza či povolení k zaměstnání vypršela během nouzového stavu. více ►

Pravidla pro vstup nově příjíždějících cizinců do ČR

Upozorňujeme na stále platná omezení v příjezdu cizinců do ČR na dlouhodobá víza a dlouhodobá či trvalá povolení k pobytu. Před odjezdem si proto v každém případě ověřte v den Vašeho plánovaného příjezdu platná pravidla pro vstup cizinců na… více ►

Doporučení MZV ČR k cestám do zahraničí

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. více ►

Otevření vízových center

Pouze pro předem registrované žadatele. více ►

Nevyužitá schengenská víza a zastavené žádosti o schengenské vízum z důvodu nouzového stavu

Lze opětovně požádat o schengenské vízum, a to bez úhrady vízového poplatku, v okamžiku, kdy takové podání bude možné. více ►

Umožnění vstupu na území ČR držitelům D/VR víz (dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu) a sezónním zaměstnancům

Cizincům držitelům D/VR víza, tedy dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu, a sezónním zaměstnancům bude dle článku I. bodu 1 písm. n) Usnesení vlády ČR č. 511 ze dne 4. května 2020 umožněn vstup na území České republiky po… více ►

Zrušení povinného hlášení odjezdu do České republiky v době nouzového stavu

Vláda zrušila s účinností ode dne 11. května 2020 00.00 hod. povinnost občanů ČR a příslušných kategorií cizinců, kteří se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace, tj. odjezdu zpět do ČR, vyplněním online… více ►

Okamžité zastavení příjmu žádostí o víza a pobyty a omezení úředních hodin

S okamžitou platností se až do odvolání zastavuje příjem žádostí o víza, dlouhodobé pobytové tituly, žádostí o potvrzení příslušnosti ke krajanské komunitě, nové přezkoumání důvodů neudělení víza, včetně objednávání k podávání žádostí o… více ►

Novela vízového kodexu

Dne 2. února 2020 nabude účinnosti novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. více ►

Kvóty pro zaměstnaneckou migraci

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncepci cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Informace o organizaci příjmu žádostí o zaměstnanecké karty a mimořádná pracovní víza na zastupitelských úřadech České republiky v Ukrajině

Zvýšení počtu přijímaných žádostí o zaměstnanecké karty a pravidla místní příslušnosti

Příští zastávka - Česká republika

Rozhodování o žádostech o víza nad 90 dnů a o povolení k pobytu je dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v aktuálním znění, plně v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, konkrétně jeho odboru azylové a migrační… více ►

Velvyslanectví ČR v Kyjevě varuje před podvodnými zprostředkovateli zaměstnání

atencao_1

Velvyslanectví ČR v Kyjevě upozorňuje, že na internetových stránkách http://work.ua je nabízeno zprostředkování zaměstnání v zahraničí. Více informací lze následně získat od jistého Andreje Nytyevského (mobil: +420792441350, skype: andrei… více ►

Podmínky legálního vysílání občanů třetích států do ČR k poskytování služeb v rámci EU

Důležité upozornění pro pracovníky z Ukrajiny a jejich zaměstnavatele více ►

Osvobození státních příslušníků Ukrajiny od vízové povinnosti při překračování vnějších hranic EU

S účinností od 30.5.2017 konzulární oddělení nepřijímá žádosti oschengenské vízum občanů Ukrajiny podané s biometrickým pasem, má-li být plánovaná cesta uskutečněna od 11.6.2017, s výjimkou žádostí o schengenské vízum za účelem výdělečné… více ►

ČR umožňuje vysoce kvalifikovaným Ukrajincům rychlejší příjem žádostí o české zaměstnanecké karty