українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Aktuality

Důležité upozornění pro žadatele o vízum/pobyt za účelem studia

Víza související s žádostmi o pobytová oprávnění za účelem studia již lze opět vyznačovat. Stále však nelze vyznačovat víza za účelem jiné vzdělávací aktivity. více ►

Možnost úhrady poplatků platební kartou

Od středy 26. 5. 2021 bude možné uhradit poplatek také platební kartou. více ►

Současná pravidla vízové činnosti konzulárního oddělení

Od pondělí 1.6.2020 konzulární oddělení v omezené míře obnovuje svou vízovou činnost s tím, že budou přijímány pouze níže uvedené typy žádostí. Žádosti o registraci u jiných pobytových titulů než u těch, kde je to výslovně uvedeno v pokynech… více ►

Nová pravidla pro vstup na území ČR

Od 21. června 2021 začínají platit nová pravidla pro příjezd do České republiky. Ukrajina je zemí v tmavě červené zóně. více ►

Adaptačně-integrační kurz

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému, příp. trvalému pobytu v České republice, je povinen absolvovat adaptačně-integrační kurz. více ►

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18. prosince 2020 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR. Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. více ►

Doporučení MZV ČR k cestám do zahraničí

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky. více ►

Pozastavení registrace, podávání žádostí a vydávání dlouhodobých víz za účelem jiné vzdělávací aktivity

Objednávací systém na schengenská víza na Ukrajině: objednání na základě předplacení servisního poplatku

Registrace pro podávání žádostí o krátkodobá víza probíhá následujícím způsobem. více ►

Nevyužitá schengenská víza a zastavené žádosti o schengenské vízum z důvodu nouzového stavu

Lze opětovně požádat o schengenské vízum, a to bez úhrady vízového poplatku, v okamžiku, kdy takové podání bude možné. více ►

Novela vízového kodexu

Dne 2. února 2020 nabude účinnosti novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. více ►

Kvóty pro zaměstnaneckou migraci

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncepci cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Informace o organizaci příjmu žádostí o zaměstnanecké karty a mimořádná pracovní víza na zastupitelských úřadech České republiky v Ukrajině

Zvýšení počtu přijímaných žádostí o zaměstnanecké karty a pravidla místní příslušnosti

Příští zastávka - Česká republika

Rozhodování o žádostech o víza nad 90 dnů a o povolení k pobytu je dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v aktuálním znění, plně v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, konkrétně jeho odboru azylové a migrační… více ►

Velvyslanectví ČR v Kyjevě varuje před podvodnými zprostředkovateli zaměstnání

atencao_1

Velvyslanectví ČR v Kyjevě upozorňuje, že na internetových stránkách http://work.ua je nabízeno zprostředkování zaměstnání v zahraničí. Více informací lze následně získat od jistého Andreje Nytyevského (mobil: +420792441350, skype: andrei… více ►

Podmínky legálního vysílání občanů třetích států do ČR k poskytování služeb v rámci EU

Důležité upozornění pro pracovníky z Ukrajiny a jejich zaměstnavatele více ►

Osvobození státních příslušníků Ukrajiny od vízové povinnosti při překračování vnějších hranic EU

S účinností od 30.5.2017 konzulární oddělení nepřijímá žádosti oschengenské vízum občanů Ukrajiny podané s biometrickým pasem, má-li být plánovaná cesta uskutečněna od 11.6.2017, s výjimkou žádostí o schengenské vízum za účelem výdělečné… více ►