українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Částečné obnovení vízové činnosti konzulárního oddělení

Od pondělí 1.6.2020 konzulární oddělení v omezené míře obnovuje svou vízovou činnost s tím, že budou přijímány pouze níže uvedené typy žádostí. Žádosti o registraci u jiných pobytových titulů než u těch, kde je to výslovně uvedeno v pokynech níže, nezasílejte, nebudou zpracovány.
 

Upozorňujeme, že platnost informací na webu velvyslanectví ohledně registrace k podávání žádostí, včetně organizace příjmu vízových a pobytových žádostí, je až do doby úplného obnovení pozměněna pravidly uvedenými v tomto článku. Ostatní informace na webu, nedotčené tímto článkem, jsou nadále platné.

V současné době není známo, kdy dojde k úplnému obnovení vízové činnosti, proto je zbytečné se na to dotazovat. Doporučujeme sledovat webovou stránku velvyslanectví, kde se zveřejňují všechny aktuální informace. Děkujeme za pochopení.

Základní pravidla

 • Před konzulátem je třeba striktně dodržovat veškerá platná protiepidemiologická opatření, včetně dodržování vzájemných dvoumetrových rozestupů, a řídit se pokyny ochrany.

 • Do prostor úřadu bude vpuštěna jen ta osoba, která se předem řádně registrovala, přichází si vyzvednout udělené vízum ,případně žádá o přenos pobytového oprávnění. Upozorňujeme, že registrovat se k obdržení víza musí i žadatelé, kteří ještě před uzavřením konzulátu obdrželi výzvu, aby se dostavili k vyznačení víza (podmínky a způsob registrace – viz níže).

 • Před vstupem do úřadu bude muset každý strpět změření teploty – pokud bude vyšší než 37 °C, nebo pokud bude dotyčný vykazovat symptomy onemocnění, nebude do budovy vpuštěn.

 • Každý je povinen mít při vstupu a po celou dobu pobytu v čekárně nasazenou roušku zakrývající nos i ústa a rukavice. Tyto ochranné prostředky si zabezpečí sám, konzulární oddělení je žadatelům neposkytuje.

 • Po vstupu je každý povinen použít dezinfekci na ruce, jež je umístěna na přijímacím okénku.

 • Žádost o vízum, veškeré náležitosti k ní i jakýkoliv jiný dokument nesmí být předložen v plastové fólii (netýká se dokumentů předkládaných v zatavených fóliích)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VÍZA

Schengenská víza

Upozorňujeme, že v případě, že žádost bude podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, bude od 13. 7. 2020 povinností žadatele předložit při podání žádosti rovněž řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 135 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude žádost přijata; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál nebude vyžadován).

 • Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:
  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;

  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

 • Podat žádost o schengenské vízum lze pouze prostřednictvím českých vízových center, avšak pouze na základě předchozí registrace.

 • Žadatel se musí dostavit k podání žádosti přesně v čase, na který je objednán (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).

Kategorie žadatelů, kteří mohou podat žádost

 • sezonní zaměstnanci, tj. ti, kteří jedou za účelem sezonního zaměstnání (dle § 96 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění, a související vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017 Sb.);
  • registrace: na základě individuálně odeslané žádosti ohledně každého žadatele samostatně na email vízového centra Emb_Cze_Ukr@vfsglobal.com, v emailové žádosti je třeba uvést

 1. jméno a příjmení žadatele

 2. datum narození

 3. číslo cestovního dokladu

 4. telefonní číslo žadatele

 5. místo podání žádosti - vyberte jedno z vízových center 

 6. účel podání žádosti - sezónní zaměstnání

 K žádosti je třeba přiložit sken cestovního pasu a pracovního povolení vydaného dle § 96 zákona o zaměstnanosti ve formátu PDF. Žadatel, který k žádosti o registraci nepředloží pracovní povolení vydané podle § 96 zákona o zaměstnanosti, tj, za účelem sezónního zaměstnání, nebude k podání žádosti objednán.   

 • zaměstnanci v oblasti potravinářské výroby (XLSX, 105 KB)

 • registrace: na základě individuálně odeslané žádosti ohledně každého žadatele samostatně na email vízového centra Emb_Cze_Ukr@vfsglobal.com, v emailové žádosti je třeba uvést

  1. jméno a příjmení žadatele

  2. datum narození

  3. číslo cestovního dokladu

  4. telefonní číslo žadatele

  5. místo podání žádosti - vyberte jedno z vízových center 

  6. účel podání žádosti - zaměstnání v oblasti potravinářské výroby

K žádosti je třeba přiložit sken cestovního pasu a pracovního povolení vydaného pro činnosti v oblasti potravinářské výroby ve formátu PDF. Žadatel, který k žádosti o registraci nepředloží pracovní povolení vydané pro činnosti v oblasti potravinářské výroby, nebude k podání žádosti objednán.

 1. jméno a příjmení žadatele

 2. datum narození

 3. číslo cestovního dokladu

 4. telefonní číslo žadatele

 5. místo podání žádosti - vyberte jedno z vízových center 

 6. účel podání žádosti - zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách

K žádosti je třeba přiložit sken cestovního pasu a pracovního povolení vydaného pro činnosti v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb ve formátu PDF. Žadatel, který k žádosti o registraci nepředloží pracovní povolení vydané pro činnosti v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, nebude k podání žádosti objednán.

 • pracovníci mezinárodní dopravy
  • registrace: na základě individuálně odeslané žádosti ohledně každého žadatele samostatně na email vízového centra Emb_Cze_Ukr@vfsglobal.com, v emailové žádosti je třeba uvést

 1. jméno a příjmení žadatele

 2. datum narození

 3. číslo cestovního dokladu

 4. telefonní číslo žadatele

 5. místo podání žádosti - vyberte jedno z vízových center 

 6. účel podání žádosti - zaměstnání v mezinárodní dopravě

K žádosti je třeba přiložit sken cestovního pasu a pracovního povolení vydaného pro činnosti v oblasti mezinárodní dopravy ve formátu PDF. Žadatel, který k žádosti o registraci nepředloží pracovní povolení vydané pro činnosti v oblasti mezinárodní dopravy, nebude k podání žádosti objednán.

 

 • vysoce kvalifikovaní pracovníci, vykonávající profese spadající do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a do Programu klíčový a vědecký personál

  • registrace: na základě individuálně odeslané žádosti ohledně každého žadatele samostatně na email vízového centra Emb_Cze_Ukr@vfsglobal.com, v emailové žádosti je třeba uvést

 1. jméno a příjmení žadatele

 2. datum narození

 3. číslo cestovního dokladu

 4. telefonní číslo žadatele

 5. místo podání žádosti - vyberte jedno z vízových center 

 6. účel podání žádosti - vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

K žádosti je třeba přiložit sken cestovního pasu,  pracovního povolení vydaného pro činnosti v hlavních třídách 1 - 3 Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a pracovní smlouvy s uvedením výše mzdy, vše ve formátu PDF. Žadatel, který k žádosti o registraci nepředloží pracovní povolení vydané pro činnosti v hlavních třídách 1 - 3 Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a pracovní smlouvu s uvedením výše mzdy, nebude k podání žádosti objednán.

 • rodinní příslušníci občana EU nebo občana ČR,  pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomaté a úředníci mezinárodních organizací

  • registrace: na základě individuálně odeslané žádosti ohledně každého žadatele samostatně na email vízového centra Emb_Cze_Ukr@vfsglobal.com, v emailové žádosti je třeba uvést

  1. jméno a příjmení žadatele

  2. datum narození

  3. číslo cestovního dokladu

  4. telefonní číslo žadatele

  5. místo podání žádosti - vyberte jedno z vízových center 

  6. účel podání žádosti a přiložit sken cestovního pasu a dokumentu prokazujícího daný účel ve formátu pdf.

 • S ohledem na nutnost dodržení protiepidemiologických opatření jsou denní limity pro počet přijímaných žádostí o schengenská víza stanoveny takto: Kyjev 150, Charkov a Dnipro 80, Oděsa 50.

 • Informace pro žadatele, kteří udělené schengenské vízum nemohli z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro cestu do ČR využít, nebo jejichž žádost o schengenské vízum byla z téhož důvodu zastavena.

  Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 • Žádosti se podávají přímo na konzulárním oddělení, Bohdana Khmelnitskoho 58,Kyjev.

 • Žadatel se musí dostavit k podání žádosti přesně v čase, na který je objednán (dřívější ani pozdější podání nebude umožněno).

 • Typy přijímaných žádostí:

  • Žádosti o dlouhodobá víza za účelem sezonního zaměstnání (dle § 96 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění, a související vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017)

   • registrace   ukončena z důvodu naplnění kapacity konzulárního oddělení dne 29. 7. 2020 ve 12.00 hodin ukrajinského času. Přesný termín a čas zahájení objednávání budou v  předstihu uveřejněny na této webové stránce.
     

  • Žádosti o mimořádná pracovní víza

   • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti o dlouhodobé vízum neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

  • Žádosti o zaměstnaneckou kartu k zaměstnavateli, který podniká v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu a v oblasti zemědělství a potravinářství v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (budou přijímány od 15. 6. 2020)

   • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

  • Žádosti o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, a to výhradně v případech, kdy se jedná o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky; ostatních rodinných příslušníků se obnovení příjmu tohoto typu žádostí prozatím netýká

   • registrace: – bude zahájena 3. 7. 2020 v 10:00 hod. ukrajinského času (žádosti zaslané před tímto datem a hodinou nebudou přijaty ke zpracování)

    Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail).

    Žádosti o povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území – odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail).

    Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem rodinnýmodesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail).

  • Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádosti o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků;

 • registrace: odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail), u žádosti o registraci pro manžela či nezletilé dítě uveďte v předmětu žádosti výslovně, že se váže k vědeckému pracovníkovi.

  • Žádosti v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

   • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

  • Žádosti v rámci Programu klíčový a vědecký personál

   • registrace: žadatelé zařazení do programu se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou ohledně stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni svým zaměstnavatelem.

  • Žádosti za účelem studia v rámci Režimu STUDENT a v rámci Režimu Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro zahraniční studenty ze třetích zemí

   • registrace: žadatel se neregistruje, nýbrž vyčká, až se s ním spojí konzulát.

  • Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia mimo Režim STUDENT

   • registrace – bude zahájena 28. 7. 2020 v 11:00 hod. ukrajinského času (žádosti zaslané před tímto datem a hodinou nebudou přijaty ke zpracování). Registrace probíhá odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail).

  • Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem jiné vzdělávací aktivity (účel ostatní)

   • registrace – bude zahájena 28. 7. 2020 v 11:00 hod. ukrajinského času (žádosti zaslané před tímto datem a hodinou nebudou přijaty ke zpracování). Registrace probíhá odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail).

  • Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia mimo Režim STUDENT

  • Žádosti o dlouhodobé vízum za účelem kulturním a sportovním (budou přijímány od 15. 6. 2020)  

   • registrace: od 10. 6. 2020 od 9:00 hod. ukrajinského času (žádosti zaslané před tímto datem a hodinou nebudou přijaty ke zpracování) odesláním žádosti o registraci na e-mailovou adresu visa_kiev@mzv.cz (pokyny, co má obsahovat objednávkový e-mail).

  • Žadatelé o trvalý pobyt zařazení do vládního programu pro krajany (týká se krajanů s potvrzením o příslušnosti ke krajanské komunitě)

  • Žadatelé o trvalý pobyt zařazení do vládního programu pro krajany (týká se krajanů, kteří budou současně žádat o vydání potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě a kterým již byl stanoven termín k současnému podání těchto žádostí)

  • Žadatelé o přenos pobytového oprávnění

   • bez registrace: každý pracovní den od 9 do 12.30 hod.

 • Konzulát bude týdně přijímat maximálně 180 žadatelů o víza nad 90 dnů a povolení k pobytu.

   

  VÝDEJ UDĚLENÝCH VÍZ

  Schengenská víza

 • Vyzvednutí ve vízovém centru v termínu určeném vízovým centrem na základě předchozí registrace, nebo doručení kurýrem (v případě, že si žadatel při podání žádosti ve vízovém centru tuto dobrovolnou placenou službu zvolil).

 • Víza nad 90 dnů a povolení k pobytu

 • K vyzvednutí uděleného víza již není nutné se předem registrovat. Žadatel se musí kterýkoliv pracovní den v době od 8.30 do 12.00 hodin dostavit na konzulární oddělení a mít s sebou doklady uvedené ve sdělení konzulárního oddělení o vyhovění žádosti, které obdržel emailem.

 • V případě, že žádost byla podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, je každý žadatel povinen před vyznačením víza do cestovního pasu předložit mj. řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 135 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude vízum vyznačeno; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál nebude vyžadován)

  • Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

   • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

   • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;

   • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

  • Do ekonomických či vzdělávacích aktivit patří např. zaměstnání, sezonní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum apod. 

  • Tato povinnost se týká i přenesení platného povolení k pobytu do nového cestovního dokladu.

POKRAČOVÁNÍ V PŘERUŠENÝCH ŘÍZENÍCH

S účinností od 1. 6. 2020 bude pokračováno v řízeních o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před pozastavením vízové činnosti, tj. před 14. 3. 2020.

 

Upozornění pro cesty do ČR:

 • V souladu s výše uvedeným ochranným opatřením každý cizinec, který pobýval v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, tedy i na Ukrajině, je povinen

 

 • nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a
 •  bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit RT‑PCR testu na přítomnost SARS CoV-2.
  • Do doby předložení výsledků tohoto testu nebude cizinec moci na území ČR nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí
   • Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 24 hodin za účelem návratu domů, přičemž mají vystavenou nótu příslušné ambasády, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní.

Další informace:

Ministerstvo vnitra - informace ke koronaviru

 

přílohy

prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.7.2020

Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.... 277 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2020