українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza a pracovní povolení s vypršenou platností během nouzového stavu

(Archivní článek, platnost skončena 04.12.2020 / 13:00.)

Informace pro cizince, kteří se nacházejí v ČR a jejichž víza či povolení k zaměstnání vypršela během nouzového stavu. 

Dle usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 12. 3. 2020 každý cizinec, vízový nebo bezvízový, který se po dobu nouzového stavu dostal do situace nemožnosti odjezdu a skončila mu platnost víza / pobytového oprávnění, může setrvat na území ČR ještě 60 dnů po ukončení nouzového stavu (tj. do 16. července), aniž by se vystavoval nebezpečí postihu za neoprávněný pobyt na území. Policie ani Ministerstvo vnitra nebude na tuto dobu vydávat cizincům výjezdní příkaz. Pozor nejedná se o oprávněný pobyt na území ve smyslu zákona o pobytu cizinců. Ve skutečnosti cizinec pobývá na území bez oprávnění k pobytu, pouze nebude za tento přestupek postihován.

Usnesením vlády ze dne 24. srpna 2020 č. 875  bylo stanoveno, že období, po které je cizinec oprávněn setrvat na území ČR s pozbytou platností víza, se prodlužuje do 16. listopadu 2020, za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu či uzavře nový pracovněprávní vztah bezprostředně navazující na ten předchozí (text usnesení je přiložen).

POZOR (!) prodloužení pobytu se týká pouze cizinců, kteří na území České republiky pobývali v době od 12. března 2020 na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání nebo za účelem sezónním, víza k pobytu nad 90 dní za účelem sezónním nebo na základě mimořádného pracovního víza.

Těmto cizincům nebude ani nadále vydáván výjezdní příkaz. K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států.  

Pokud tedy budete opouštět území ČR, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie k vyznačení razítka.   

Pozor - razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka opusťte území ČR do 24 hodin, jinak se vystavujete zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete.  

Příloha: usnesení vlády ze dne 24.8.2020 č. 875 (PDF, 202 KB)o přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě