українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza a pracovní povolení s vypršenou platností během nouzového stavu

Informace pro cizince, kteří se nacházejí v ČR a jejichž víza či povolení k zaměstnání vypršela během nouzového stavu. 

Dle usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 12. 3. 2020 cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně, tj. na základě platného schengenského víza, dlouhodobého víza, povolení k pobytu nebo na základě 90-ti denního bezvízového pobytu, mohou zůstat na území ČR po celou dobu trvání nouzového stavu - nehledě na skončení platností víza / pobytu nebo překročení 90-ti denního bezvízového pobytu.

Každý cizinec, vízový nebo bezvízový, který se po dobu nouzového stavu dostal do výše uvedené situace, je oprávněn setrvat na území ČR ještě 60 dnů po ukončení nouzového stavu (tj. do 17. července 2020), přičemž jeho pobyt na území bude legální.

Cizinec, kterému skončila v době nouzového stavu platnost schengenského víza nebo bezvízového pobytu, se nebude s žádostí o prodloužení obracet na orgány služby cizinecké policie. Těmto osobám nebude vízum prodlužováno ani nebude vystavován výjezdní příkaz. Každý cizinec obdrží při odjezdu / odletu na hranicích do cestovního pasu „výjezdní razítko“, které potvrdí legálnost jeho pobytu na území ČR. Uvedené razítko s datem výjezdu bude rovněž informací o legálnosti pobytu pro příslušné orgány zemí, přes které bude cizinec zpět do vlasti tranzitovat tak, aby nebyl nijak penalizován. Orgány jiných zemí, včetně těch sousedících s ČR, jsou o existenci a významu tohoto razítka informovány.

Tato 60-ti denní přechodná lhůta se týká i povolení z úřadů práce, jejichž platnost skončila během nouzového stavu. To znamená, že držitelé schengenských víz za výdělečným účelem a zaměstnaneckých karet se mohou věnovat i pracovní činnosti.

Držitelé dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, kteří mají v úmyslu v ČR pokračovat ve svém studijním, pracovním či jiném dlouhodobém pobytu, podávají žádost o prodloužení pobytu na místně příslušném oddělení odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Upozorňujeme ještě jednou, že veškerá výše uvedená informace se týká pouze těch cizinců, kteří se již nacházejí na území ČR.