українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvýšení počtu přijímaných žádostí o zaměstnanecké karty a pravidla místní příslušnosti

Od 1.8.2016 dochází na Generálním konzulátu ČR ve Lvově ke zvýšení kapacit pro příjem žádostí o pobytová oprávnění. Zvýšená kapacita bude využita zejména k přijímání žádostí o zaměstnanecké karty pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny ve zvláštním  režimu, který dne 28.7.2016 schválila vláda ČR.

ČR dlouhodobě vnímá značný zájem českých zaměstnavatelů o pracovníky z Ukrajiny a rovněž vysokou poptávku ukrajinských občanů po práci v ČR. Zvláštní režim zakotvuje možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátu ČR ve Lvově bez registrace  dle kapacitních možností Generálního konzulátu ČR ve Lvově pro žadatele, jejichž budoucí zaměstnavatel bude do tohoto zvláštního režimu zařazen.

Žádosti zaměstnavatelů vyhodnocují tito garanti:

Hlavním gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na jehož webových stránkách naleznete podrobné informace.

Žádosti se vyřizují v zákonem stanovených lhůtách při splnění všech zákonných požadavků. Na zařazení do zvláštního režimu pro přijetí žádostí není právní nárok.

Pravidla místní příslušnosti

1) ) Žadatelé o zaměstnanecké karty, kteří mají pobyt v konzulárním obvodu Velvyslanectví ČR v Kyjevě, mohou podat svou žádost i na Generálním konzulátě ČR ve Lvově, a to bez ohledu na jejich místo pobytu na Ukrajině.

Tito žadatelé mají dvě možnosti, jak podat žádost na Generálním konzulátě ČR ve Lvově:

a) oni i jejich zaměstnavatel budou zařazeni do Režimu Ukrajina – v tomto případě se registrovat nemusejí, nýbrž vyčkají, až budou sami kontaktováni Generálním konzulátem ve Lvově,

b) nebo podají žádost ve stanovených úředních hodinách GK Lvov, a to na základě registrace na e-mailové adrese zamkarta_lvov@mzv.cz.

Rodinní příslušníci těchto žadatelů mohou rovněž podávat své žádosti na Generálním konzulátě ČR ve Lvově bez ohledu na místo svého pobytu na Ukrajině, ale pouze na základě řádné registrace

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kyjevě přijímá ty žadatele o zaměstnanecké karty, kteří jsou zařazeni do výše uvedených facilitačních projektů, a to bez ohledu na jejich místo pobytu na Ukrajině.

2) Žadatelé o pobytová oprávnění za jinými účely než zaměstnanecká karta (např. sloučení rodiny, studium, podnikání, vědecký výzkum, modrá karta atd.) se nadále řídí existujícími pravidly místní příslušnosti, tudíž žádají v Kyjevě nebo ve Lvově dle svého místa pobytu, a to na základě řádné registrace.